► Dành cho người dân
  ► Dành cho nhà đầu tư
  ► Dành cho Du khách
  ► Tìm kiếm
 

BẢN TIN THÀNH PHỐ

THƯ VIỆN VIDEO

Đoàn công tác Huyện ủy Si Ma Cai tỉnh Lào Cai đến thăm quan và trao đổi kinh nghiệm tại thành phố Yên Bái

Ngày xuất bản: 10/11/2018 9:48:00 CH

 Trong hai ngày 09 và 10/11/2018, Đoàn công tác Huyện ủy Si Ma Cai tỉnh Lào Cai đã đến thăm quan và trao đổi kinh nghiệm với thành phố Yên Bái.

 

Quang cảnh buổi làm việc tại thành phố Yên Bái

 

Đoàn thăm quan mô hình nuôi trồng nấm tại phường Hợp Minh

Tại buổi làm việc hai bên đã cùng thông tin nhanh về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng của hai địa phương. Theo đó, sau hai năm rưỡi triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Yên Bái lần thứ 19, nhiệm kỳ 2015-2020, thành phố Yên Bái đã cơ bản hoàn thành các mục tiêu theo Nghị quyết đề ra, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt khá, TM-DV chiếm trên 50%. Đến nay, thành phố đã có 3 xã công nhận xã NTM, 5 xã đã hoàn thành 19 tiêu chí đang hoàn thiện thủ tục để đề nghị tỉnh công nhận. Kết cấu hạ tầng kinh tế- xã hội được quan tâm đầu tư phát triển, đặc biệt là đầu tư chỉnh trang, nâng cấp đô thị. Văn hóa xã hội được quan tâm, hàng năm thành phố giải quyết việc làm cho trên 2.500 lao động, tỷ lệ hộ nghèo trong năm 2018 giảm còn 2,83 %. Trật tự an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững ổn đinh. Hệ thống chính trị tiếp tục được củng cố theo hướng hiệu lực, hiệu quả.

Đối với huyện Si Ma Cai, là huyện được đánh giá khó khăn, huyện xa nhất của tỉnh Lào Cai. Song được quan tâm của Đảng, Nhà nước và tỉnh Lào Cai đã có nhiều chính sách hỗ trợ đầu tư cho huyện. Như đầu tư cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội, cho người dân vay vốn không tính lãi để đầu tư phát triển Đàn gia súc thương phẩm, trồng cây dược liệu…để từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân, đến nay tỷ lệ hộ nghèo của huyện giảm còn 23%, giảm gần 30 % so với năm 2015, thu nhập bình quân đầu người đạt 25 triệu đồng/ người/ năm. Đối với công tác xây dựng hệ thống chính trị, huyện Si Ma Cai đã có nhiều đổi mới trong công tác lãnh chỉ đạo, thực hiện tốt việc cử cán bộ học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn và trình độ lý luận chính trị đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Trong triển khai thực hiện, quán triệt Nghị quyết, huyện đã thực hiện đổi mới là tổ chức học tập quán triệt trực tuyến. Cũng tại buổi làm việc hai bên đã trực tiếp trao đổi kinh nghiệm trong triển khai thực hiện Nghị quyết số 18, 19, Ngày 25/10/2017của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Theo đó, triển khai thực hiện các Nghị quyết, thành phố Yên Bái đã thành lập Ban chỉ đạo, tổ chức xây dựng các phương án, đề án để cụ thể hóa triển khai thực hiện Nghị quyết. Kết quả đến nay, về sắp xếp tổ chức, tinh gọn bộ máy  thành phố Yên Bái đã giảm được 7 đầu mối cơ quan, đơn vị, giảm được 53 biên chế, 8 chức danh cấp trưởng 14 chức danh cấp phó. Đối với triển khai sắp xếp thôn, tổ dân phố, sau sắp xếp thành phố còn 126 thôn, tổ dân phố, giảm 359 tổ dân phố và 21 thôn.

Đối với Huyện Si Ma Cai, triển khai thực hiện Nghị quyết số 18, 19 ngày 25/10/2017của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII cũng đã thực hiện sắp xếp, tin gọn bộ máy theo các văn bản hướng dẫn của tỉnh Lao Cai theo lộ trình. Tuy nhiên hiện huyện còn gặp nhiều khó khăn trong việc sắp xếp bố trí nhân sự, cơ sở vật chất phòng làm việc cho các bộ phận, điều kiện về địa lý, diện tích không đủ theo tiêu chí khó khăn trong  việc sắp xếp thôn, xã. Trên tinh thần đoàn kết thân ái, lãnh đạo thành phố Yên Bái và huyện Si Ma Cai đã thẳng thắn trao đổi kinh nghiệm, khó khăn trong tổ chức thực hiện các giải pháp phát triển kinh tế xã hội, đặc biệt là triển khai thực hiện Nghị quyết 18, 19 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Đồng thời thống nhất đưa ra một số chương trình làm việc phối hợp trong thời gian tới.

Dịp này, Đoàn công tác Huyện Si Ma Cai đã đi thăm một số mô hình phát triển kinh tế tiêu biểu trên địa bàn thành phố Yên Bái.

 

Tin, ảnh: Lê Hương - Thanh Nghị