► Dành cho người dân
  ► Dành cho nhà đầu tư
  ► Dành cho Du khách
  ► Tìm kiếm
 

BẢN TIN THÀNH PHỐ

THƯ VIỆN VIDEO

Đảng ủy quân sự thành phố ra Nghị quyết lãnh đạo công tác Quân sự - Quốc phòng và công tác xây dựng Đảng 6 tháng cuối năm

Ngày xuất bản: 27/07/2020 9:31:00 CH

 Chiều ngày 27/7/2020, Đảng ủy Quân sự thành phố đã tổ chức hội nghị ra Nghị quyết lãnh đạo công tác quân sự- quốc phòng (QS-QP) và công tác xây dựng Đảng 6 tháng cuối năm. Đồng chí Đỗ Đức Minh - Bí thư Thành ủy, Bí thư Đảng ủy quân sự thành phố chủ trì hội nghị.

 

Toàn cảnh hội nghị

Từ đầu năm tới nay, mặc dù còn nhiều khó khăn tác động, song Đảng uỷ Quân sự thành phố đã quán triệt triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của các cấp uỷ đảng; chỉ đạo và triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ QS-QP. Trong đó, đã tham mưu với Hội đồng NVQS thành phố chỉ đạo công tác tuyển quân đúng luật, đạt 100% chỉ tiêu; Hội đồng giáo dục QP- AN thành phố cử cán bộ đối tượng 2, 3 bồi dưỡng tại Quân khu và đối tượng 4 tại thành phố, kết quả đạt loại khá. Tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua trong toàn quân lồng ghép với các cuộc vận động, các chương trình, kế hoạch của địa phương; tích cực tham gia xây dựng cơ sở chính trị địa phương vững mạnh; đã phối hợp huy động 340 ngày công của LLVT tham gia giúp dân khắc phục hậu quả thiên tai. Chỉ đạo thực hiện tốt công tác dân tộc, tôn giáo và quy chế dân chủ ở cơ sở. Thực hiện tốt chính sách quân đội và hậu phương quân đội. Lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác huấn luyện  SSCĐ với quân số tham gia huấn luyện các lực lượng đạt từ 98,6% trở lên với  100% đạt yêu cầu, trong đó có trên 71% đạt khá, giỏi; bảo đảm an toàn tuyệt đối. Tổ chức Hội thi cán bộ giảng dạy chính trị cấp Ban CHQS thành phố đạt kết quả tốt. Thực hiện tốt công tác  phòng, chống dịch bệnh Covid-19, xây dựng đơn vị chính quy, rèn luyện kỷ luật…. Công tác xây dựng Đảng được chú trọng; nội bộ đoàn kết, thống nhất; nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, chiến sỹ LLVT thành phố được nâng lên, có ý chí quyết tâm cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

 

Đồng chí Lê Ngọc Sâm - Ủy viên BTV Thành ủy, Chỉ Huy trưởng BCH quân sự thành phố tham gia ý kiến thảo luận

Tại hội nghị, Đảng ủy quân sự thành phố cũng thẳng thắn chỉ ra một số tồn tại, hạn chế trong công tác lãnh chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ QS- QP và công tác xây dựng Đảng. Trên cơ sở đó, các đại biểu đã tập trung thảo luận vào 4 vấn đề nhằm nâng cao hiệu quả công tác QS-QP địa phương như việc phối hợp giữa Ban CHQS với các xã, phường; giải pháp nâng cao chất lượng công tác huấn luyện SSCĐ; Công tác quản lý quân dự bị và công tác tuyển quân; công tác PCTT- TKCN trên địa bàn…

 

Đồng chí Đỗ Đức Minh - Bí thư Thành ủy, Bí thư Đảng ủy quân sự thành phố kết luận hội nghị

Trên cơ sở những kết quả cũng như các mặt còn tồn tại, Đảng ủy Quân sự thành phố đã thống nhất ra Nghị quyết lãnh đạo công tác QS-QP và công tác xây dựng Đảng trong 6 tháng cuối năm. Trong đó, tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả đường lối, quan điểm của Đảng và Nhà nước về nhiệm vụ QS-QP; triển khai thực hiện nghiêm túc chỉ thị, kế hoạch về công tác tuyển quân đảm bảo100% chỉ tiêu. Lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của LLVT thành phố.Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện, luyện tập; nâng cao chất lượng huấn luyện lực lượng thường trực và DBĐV, phấn đấu kiểm tra các nội dung 100% đạt yêu cầu, trong đó có 75% trở lên khá, giỏi; có phương án ứng phó với thiên tai, dịch bệnh, tìm kiếm cứu nạn.Tham gia hội thi cán bộ giảng dạy chính trị giỏi cấp Bộ CHQS tỉnh đạt kết cao. Tiếp tục quán triệt, thực hiện có hiệu quả nghị quyết, chỉ thị của các cấp ủy đảng; trọng tâm là nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020- 2025; phấn đấu năm 2020, 100% Chi - Đảng bộ trực thuộc hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

 

 

Minh Chín - Đức Minh (Trung tâm TT&VH thành phố)