► Dành cho người dân
  ► Dành cho nhà đầu tư
  ► Dành cho Du khách
  ► Tìm kiếm
 

BẢN TIN THÀNH PHỐ

THƯ VIỆN VIDEO

Đảng bộ xã Minh Bảo: Tổ chức lễ kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2020), Học tập, thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW chuyên đề 2020

Ngày xuất bản: 03/02/2020 1:58:00 CH

 Sáng ngày 03/02/2020, Đảng bộ xã Minh Bảo đã tổ chức lễ kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2020), Học tập, thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW chuyên đề 2020. Tham dự lễ kỷ niệm có lãnh đạo Đảng ủy, chính quyền xã, 150 đảng viên của các chi bộ trực thuộc.

 

Toàn cảnh lễ kỷ niệm

Tại buổi lễ, các đại biểu đã được ôn lại chặng đường lịch sử 90 năm xây dựng và trưởng thành với những mốc son chói lọi, bước ngoặt quan trọng, để lại những dấu ấn không phai mờ trong lịch sử dân tộc của Đảng Cộng sản Việt Nam. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, đất nước ta từ một nước thuộc địa nửa phong kiến đã trở thành một quốc gia tự do độc lập, phát triển theo con đường CNXH, có vị thế ngày càng quan trọng trong khu vực và trên thế giới.

Đối với Đảng bộ xã Minh Bảo từ khi được thành lập đến nay đã lãnh đạo nhân dân chung tay, góp sức cùng cả nước đấu tranh giành độc lập dân tộc và đi lên xây dựng CNXH. Bước vào thời kỳ đổi mới dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ Thành phố, Đảng bộ xã đã phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc thực hiện thắng lợi chủ trương của Đảng, đưa Minh Bảo có bước phát triển mới. Trong 10 năm trở lại đây, kinh tế luôn phát triển năm sau cao hơn năm trước, đời sống nhân dân được cải thiện, văn hóa xã hội có nhiều tiến bộ, chính sách an sinh xã hội được quan tâm, tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo giảm, bộ mặt xã từ khi xây dựng NTM có nhiều đổi thay… Để phát huy những kết quả đạt được, năm 2020, Đảng bộ xã tiếp tục quan tâm xây dựng Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên với trọng tâm là thực hiện tốt Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc “học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.”

Tại hội nghị, Đảng bộ xã cũng đã thông qua kế hoạch của Đảng ủy xã về triển khai học tập, thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW chuyên đề 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” cho đảng viên của Đảng bộ. Ngay sau hội nghị này, cấp ủy các chi bộ sẽ hướng dẫn đảng viên viết bài thu hoạch trong tháng 2/2020. Đồng thời tổ chức quán triệt cho cán bộ, đảng viên trong toàn xã triển khai thực hiện.

 

 Việt Hà - Đào Hạnh (Trung tâm TT&VH thành phố)