► Dành cho người dân
  ► Dành cho nhà đầu tư
  ► Dành cho Du khách
  ► Tìm kiếm
 

BẢN TIN THÀNH PHỐ

THƯ VIỆN VIDEO

Đảng bộ thành phố có gần 500 đảng viên được nhận huy hiệu Đảng

Ngày xuất bản: 07/09/2018 9:46:00 SA

Trong 3 đợt trao huy hiệu đảng 3/2, 19/5 và đợt 2/9/ 2018, Đảng Bộ thành phố Yên Bái đã có 495 đảng viên được trao huy hiệu 30, 40, 45, 50, 55 năm và 60, 65, 70 năm tuổi Đảng. Trong đó, có 35 đảng viên được nhận huy hiệu 60 năm, 65 năm tuổi đảng và 20 đảng viên được nhận huy hiệu 70 năm tuổi đảng.

 

Đồng chí Ngô Hạnh Phúc - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho các Đảng viên đợt 2/9/2018

 Việc trao tặng huy hiệu Đảng cho các đảng viên đủ tiêu chuẩn được Đảng bộ thành phố tổ chức trang trọng đúng theo quy định. Việc trao huy hiệu đảng là vinh dự, là phần thưởng lớn lao của Đảng dành cho mỗi đảng viên, đánh dấu quá trình phấn đấu, rèn luyện trưởng thành, cống hiến của mỗi đảng viên, dù trong bất kỳ cương vị công tác và hoàn cảnh nào. Các đảng viên đều nêu cao tinh thần tiền phong gương mẫu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao là tấm gương sáng, là động lực phấn đấu cho thế hệ đảng viên trẻ noi theo.

Thời gian tới, Đảng bộ thành phố Yên Bái tiếp tục tuyên truyền, vận động cán bộ đảng viên phát huy và nêu cao tinh thần trách nhiệm đối với Đảng, tiền phong gương mẫu thực hiện tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương và nơi cư trú. Gắn với thực hiện tốt Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Nghị quyết số 04 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ. Thường xuyên rèn luyện giữ vững phẩm chất trong sáng của người đảng viên, giữ mối liên hệ chặt chẽ với quần chúng, góp phần cùng Đảng bộ thành phố hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đề ra và xứng đáng với danh hiệu cao quý mà Đảng đã trao tặng. Qua đó, để Đảng bộ thành phố có nhiều hơn nữa đảng viên được nhận danh hiệu cao quý của Đảng trao tặng.

 

Tin, ảnh: Lê Hương - Thanh Nghị