► Dành cho người dân
  ► Dành cho nhà đầu tư
  ► Dành cho Du khách
  ► Tìm kiếm
 

BẢN TIN THÀNH PHỐ

THƯ VIỆN VIDEO

Đảng bộ Sự nghiệp Truyền thông và Văn hóa đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 05

Ngày xuất bản: 14/05/2018 2:28:00 CH

 Đảng bộ sự nghiệp Truyền thông và văn hóa thành phố trực thuộc Đảng bộ thành phố Yên Bái, được thành lập tháng 09/2017 trên cơ sở sáp nhập Chi bộ Đài Truyền thành thành phố và Chi bộ Trung tâm Văn hóa - Thể thao thành phố. Với nhiệm vụ lãnh đạo hoạt động của 3 sự nghiệp, gồm: Phát thanh - truyền thanh - truyền hình; Sự nghiệpVăn hóa - Thư viện và Sự nghiệp thể thao, trên địa bàn thành phố.

 

Một buổi sinh hoạt của Chi bộ Truyền thông

Quá trình thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ chính trị và xây dựng mô hình điểm, điển hình tiên tiến trong thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ chí Minh tại đảng bộ sự nghiệp TT&VH luôn nhận được sự quan tâm lãnh chỉ đạo sâu sát của Ban thường vụ, Ban tuyên giáo thành ủy trong quá trình thực hiện. Đội ngũ đảng viên trong đảng bộ luôn có ý thức chấp hành tốt mọi chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, nội quy, quy chế cơ quan; gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ tại đơn vị cũng như ở nơi cư trú. Quán triệt chỉ thị số 05 của Bộ chính trị về đẩy mạnh việc học tập làm theo tấm gương tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Phổ biến nội dung kế hoạch số 03 về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Lấy ý kiến thông qua kế hoạch toàn khóa của cấp ủy chi bộ đài thành phố. Chi bộ cũng đã bổ sung 2 nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình toàn khóa thực hiện nghị quyết đại hội lần Chi bộ nhiệm kỳ 2015-2020 và chương trình hành động của chi bộ Đài thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp, bao gồm các nội dung: Học tập tư tưởng đại đoàn kết của chủ tịch Hồ Chí minh và học tập phong cách làm báo của Hồ chí Minh “Chân Thực, Ngắn gọn, Giản dị, dễ hiểu”. Ngoài ra còn phổ biến thêm một số tài liệu tham khảo cho các đảng viên và viên chức tham khảo gồm: Phong cách giao tiếp của Hồ chí Minh; Phong cách làm báo của Hồ chí Minh; Tư liệu từ các tác phẩm Phạm Văn Đồng: Hồ Chí Minh một con người, một dân tộc, một thời đại, một sự nghiệp. Những câu chuyện kể về phong cách giao tiếp của người, “Nét đặc sắc trong phong cách giao tiếp Hồ Chí Minh, “ Phong cách làm báo Hồ Chí Minh Chân thực, ngắn gọn, giản dị, dễ hiểu”… Sau khi tổ chức cho cán bộ, đảng viên học tập quán triệt chỉ thị 05 của Bộ chính trị, bên cạnh việc chỉ đạo và hướng dẫn cho toàn bộ các đảng viên và viên chức trong đơn vị xây dựng kế hoạch cá nhân học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng thời tổ chức cho 100% đảng viên, công chức, viên chức trong đơn vị ký cam kết thực hiện. Tuyệt đối trung thành với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt nam XHCN, dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt nam. Luôn gắn bó với nhân dân, hết lòng phục vụ nhân dân. Tôn trọng, đoàn kết, thân ái, giúp đỡ đồng chí đồng nghiệp. Hành nghề trung thực, khách quan; Tôn trọng sự thật; Không lợi dụng nghề nghiệp để vụ lợi, làm trái pháp luật; Làm tròn nghĩa vụ công dân, làm tốt trách nhiệm chính trị - xã hội của người làm báo. Luôn: Cần, Kiệm, Liêm, Chính, Chí công, Vô tư và cầu tiến bộ. Nội dung chuẩn mực đạo đức học tập và làm theo Bác được thông qua sinh hoạt chi bộ và niêm yết tại đơn vị để thực hiện.

Song song với việc tuyên truyền, vận động đảng viên và viên chức trong đơn vị đưa việc học tập và làm theo Bác trở thành việc làm thường xuyên, liên tục cấp ủy chi bộ đã chỉ đạo cấp ủy phụ trách công tác kiểm tra của chi bộ tăng cường các biện pháp kiểm tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch cá nhân của các đảng viên, từ đó đưa việc hoạc tập và làm theo Bác tại đơn vị đi vào nền nếp và có chiều sâu, góp phần tích cực nêu cao ý thức trách nhiệm của đảng viên và viên chức trong rèn luyện tư tưởng,đạo đức cách mạng, tác phong làm việc theo tấm gương của Bác. Đồng thời chỉ đạo tổ Nội Dung tiếp tục duy trì mô hình điểm học tập và làm theo Bác, từ đó rút kinh nghiệm nhân rộng mô hình ra các tổ chuyên môn còn lại.

Bước sang năm 2017, chi bộ Đài đã tổ chức đánh giá rút kinh nghiệm việc thực hiện chỉ thị 05 của Bộ chính trị (khóa XII) tại hội nghị tổng kết hoạt động của chi bộ năm 2016.Tháng 9/2017 Đảng bộ sự nghiệp Truyền thông và Văn hóa thành phố được thành lập trên cơ sở sáp nhập chi bộ Đài truyền thanh và chi bộ trung tâm VH-TT thành phố (trực thuộc đảng bộ cơ quan chính quyền thành phố). Đảng bộ đã rà soát việc thực hiện chỉ thị 05 của Bộ chính trị đối với các chi bộ trước khi sáp nhập, đồng thời nghiên cứu chuẩn bị xây dựng dự thảo kế hoạch thực hiện chỉ thị 05, gắn với nghị quyết TW4 khóa XII của đảng trong toàn đảng bộ, phù hợp với điều kiện thực tế tại đơn vị sau khi sáp nhập thành Trung tâm Truyền thông và văn hóa thành phố. Việc thực hiện nội dung kế hoạch học tập và làm theo Bác của các đảng viên trong chi bộ Đài thành phố cơ bản đã đáp ứng được yêu cầu đề ra. Qua đó đã tạo nên một môi trường văn hóa, văn minh trong đơn vị. Các giá trị văn hóa tốt đẹp của tổ chức được phát huy như tinh thần “Tương thân tương ái”, “Uống nước nhớ nguồn”, “ Sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật, văn hóa giao tiếp, ứng xử ngày càng được coi trọng…”. Tinh thần thái độ tự giác học tập và nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ ứng dụng khoa học CNTT vào việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn luôn được quan tâm và đẩy mạnh, đạt được những hiệu quả thiết thực. Góp phần quan trọng vào việc xây dựng chi bộ, cơ quan chuyên môn và tổ chức công đoàn vững mạnh.

Đi đôi với việc chỉ đạo đội ngũ đảng viên, viên chức trong đơn vị thực hiện tốt các nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cấp ủy chi bộ đã chỉ đạo tăng cường công tác tuyên truyền thực hiện chỉ thị tới đông đảo tầng lới cán bộ đảng viên, CNVC và nhân dân thành phố. Xây dựng và duy trì thường xuyên chuyên mục chuyên đề “học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong chương trình phát thanh địa phương và đăng tải trên Bản tin thành phố Yên Bái. Lĩnh vực tuyên truyền lưu động, tuyên truyền trực quan được thực hiện hiệu quả. Chỉ tính từ tháng 10/2016 đến hết tháng 2/2018, Đài thành phố đã xây dựng 17 chuyên mục chuyên đề “học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, 125 tin, bài về nội dung học tập và làm theo Bác trên sóng phát thanh của thành phố; xây dựng 15 chuyên trang trên bản tin thành phố; ngoài ra còn xây dựng 32 tin 8 phóng sự truyền hình phản ánh việc thực hiện chỉ thị 05 của nhân dân thành phố trên sóng truyền hình của tỉnh, cùng trên gần 80 tin, bài tuyên truyền đăng tải trên trang thông tin điện tử của tỉnh, thành phố. Từ năm 2016 đến nay, đã có 3 lượt tập thể và 7 lượt cá nhân được khen thưởng học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Để việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị đạt hiệu quả thiết thực. Trong thời gian tới, Đảng bộ sự nghiệp truyền thông và văn hóa xác định tiếp tục thực hiện tốt khâu đột phá, nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, viên chức có phẩm chất đạo đức tốt, được đào tạo cơ bản, tâm huyết với nghề, sâu sát với địa bàn cơ sở, thích ứng nhanh với tình hình và nhiệm vụ mới. Nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền việc thực hiện chỉ thị 05, gắn với thực hiện nghị quyết TW4 khóa XII. Góp phần tích cực tạo sự chuyển biến thực chất trong thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn thành phố. Nhân rộng mô hình điểm học tập và làm theo Bác của Tổ nội dung ra các tổ chuyên môn khác, nhằm tiếp tục nâng cao hiệu quả thực hiện chỉ thị 05 tại Đảng bộ. Qua đó, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

 

 Bài, ảnh: Kim Thúy