► Dành cho người dân
  ► Dành cho nhà đầu tư
  ► Dành cho Du khách
  ► Tìm kiếm
 

BẢN TIN THÀNH PHỐ

THƯ VIỆN VIDEO

Đại hội, đại biểu Hội khuyến học thành phố lần thứ IV, nhiệm kỳ 2019-2024

Ngày xuất bản: 09/12/2019 8:29:00 CH

 Sáng ngày 08/12/2019, Hội Khuyến học thành phố Yên Bái đã tổ chức đại hội đại biểu lần thứ  IV, nhiệm kỳ 2019-2024. Dự đại hội có 110 hội viên tiêu biểu đại diện cho trên 34 nghìn hội viên hội khuyến học toàn thành phố.

 

Đồng chí Ngô Thị Chinh - Chủ tịch Hội khuyến học tỉnh trao cờ thi đua đơn vị xuất sắc giai đoạn 2014-2019 cho Hội khuyến học thành phố

Trong nhiệm kỳ qua, Hội khuyến học thành phố đã làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền thành phố ban hành các văn bản triển khai về công tác khuyến học, khuyến tài xây dựng xã hội học tập, học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng. Tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền về tầm quan trọng, ý nghĩa của việc xây dựng xã hội học tập và học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, đơn vị, cộng đồng. BCH hội khuyến học thành phố và các hội khuyến học cơ sở đã tổ chức trên 100 lớp tập huấn, phổ biến về các văn bản khuyến học khuyến tài và học tập suốt đời cho trên 12 nghìn lượt người tham dự. Công tác xây dựng củng cố tổ chức hội được quan tâm đẩy mạnh. Hiện hội khuyến học thành phố có 189 chi hội thôn tổ nhân dân và 116 ban khuyến học, với 34.465 hội viên, tăng trên 9 nghìn hội viên so với nhiệm kỳ 2013-2019, tỷ lệ hội viên chiếm 32,61%  so với dân số toàn thành phố. Năm 2019 thành phố có gần 29 nghìn gia đình đạt gia đình học tập, đạt tỷ lệ 96%, có 83 dòng học đạt dòng họ học tập, đạt tỷ lệ trên 88%, 127 cộng đồng đạt cộng đồng họctập, đạt 100%, 64 đơn vị đạt đơn vị học tập đạt 100%. Thực hiện thông tư 44 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về xây dựng cộng đồng học tập cấp xã, đến nay 17/17 xã, phường đạt cộng đồng học tập cấp xã. Đến nay, 17/17 xã phường duy trì đạt chuẩn phổ cập giáo dục trẻ 5 tuổi, 100% xã, phường duy trì đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3, 17/17 xã, phường duy trì đạt chuẩn phổ cập giáo dục THCS mức độ 3. Trong nhiệm 2013-2019, Hội khuyến học thành phố đã vận  động 575 thầy cô nhận đỡ đầu 753 lượt học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Hàng năm các các cơ sở hội đã phối hợp trao từ 470 đến 520 suất quà, mỗi suất trị giá từ 100 đến 200 ngàn đồng cho học có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập. Nhiệm kỳ 2013-2019, đã có trên 300 tập thể và các nhân được hội cấp trên và UBND tỉnh, thành phố khen thưởng.

Nhiệm kỳ 2019-2024, hội khuyến học thành phố Yên Bái tiếp tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao  các phong trào thi đua khuyến học, khuyến tài, nhân rộng các mô hình học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng và đơn vị, gắn với phong trào xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh. Phấn đấu tỷ lệ gia đình học tập đatk 95,6% trở lên, có 83 dòng họ đạt dòng học học tập, 127/127 thôn, tổ dân phố đạt cộng đồng học tập, bằng 100%, 64/64 đơn vị đạt đơn vị học tập. Duy trì 100% xã, phường đạt cộng đồng học tập cấp xã. Phấn đấu xây dựng quỹ khuyến học bình quân đạt 20 nghìn đồng/ người/ năm. Quỹ khuyến học xã, phường đạt 15 đến 20 triệu đồng/ năm, cấp thành phố đạt 100 triệu đồng/ năm.

 

Ban Chấp hành Hội khuyến học khóa 4, nhiệm kỳ 2019 -2024 ra mắt Đại hội

Với tinh thần trách nhiệm cao, đại hội đã bầu 23 ông, bà vào BCH khóa 4, nhiệm kỳ 2019-2024. Ông Nguyễn Ngọc Trúc - Phó Chủ tịch UBND thành phố được Đại hội tín nhiệm bầu tái cử chức danh chủ tịch Hội khuyến học thành phố khóa 4, nhiệm kỳ 2019-2024. Nhân dịp này, Hội khuyến học thành phố nhận cờ thi đua đơn vị xuất sắc do Trung ương Hội khuyến học trao tặng vì có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng cộng đồng học tập giai đoạn 2014-2019. Nhiều tập thể, cá nhân cũng được các cấp Hội, UBND thành phố Yên Bái khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong công tác khuyến học khuyến tài.

 

 Lê Hương - Thanh Nghị (Trung tâm TT và VH thành phố)