► Dành cho người dân
  ► Dành cho nhà đầu tư
  ► Dành cho Du khách
  ► Tìm kiếm
 

BẢN TIN THÀNH PHỐ

THƯ VIỆN VIDEO

Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Yên Bái lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025 thành công tốt đẹp

Ngày xuất bản: 10/07/2020 1:34:00 CH

 Như tin đã đưa, sau gần 3 ngày làm việc tích cực, khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm cao, Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Yên Bái lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025 đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra. Dự và chúc mừng Đại hội có đồng chí Phạm Thị Thanh Trà - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, lãnh đạo tỉnh và thành phố Yên Bái qua các thời kỳ cùng 224 đại biểu ưu tú, đại diện cho trên 9.300 đảng viên đến từ 54 chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc đảng bộ thành phố Yên Bái.

 

Quang cảnh phiên bế mạc

Trước đó, buổi chiều ngày 09/7/2020, tiếp tục chương trình làm việc, Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Yên Bái lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025, tiến hành bầu Ban Chấp hành khóa mới và bầu trực tiếp Bí thư Thành ủy Yên Bái khóa XX, nhiệm kỳ 2020-2025. Thay mặt, Đoàn Chủ tịch đại hội, đồng chí Đỗ Đức Minh - Bí thư Thành ủy Yên Bái khóa XIX đã thông qua nội dung, yêu cầu, tiêu chuẩn, số lượng, cơ cấu cấp ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XX.

Tiếp đó, Đại hội đã tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XX, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 37 đồng chí với số phiếu đạt tỷ lệ cao.

Tại Đại hội, các đại biểu đã cho ý kiến giới thiệu nhân sự Bí thư Thành ủy và bỏ phiếu bầu trực tiếp chức danh Bí thư Thành ủy Yên Bái khóa XX, nhiệm kỳ 2020-2025. Với số phiếu tín nhiệm cao, đạt tỷ lệ 100%, đồng chí Đỗ Đức Minh - Bí thư Thành ủy Yên Bái  khóa XIX đã tái đắc cử chức danh Bí thư Thành ủy Yên Bái khóa XX, nhiệm kỳ 2020-2025.

Tại Hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XX đã bầu Ban Thường vụ Thành ủy, bầu chức danh Phó Bí thư Thành ủy, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy khóa XX. Cũng trong chiều ngày 09/7/2020, Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XX đã thông qua báo cáo tổng hợp tham gia vào văn kiện Đại hội XIII của Đảng và văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX.

Bước sang ngày làm việc trong sáng ngày 10/7/2020, Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Yên Bái lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025 tiếp tục dành thời gian để các đại biểu tiến hành thảo luận vào dự thảo báo cáo của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Yên Bái khóa XIX trình Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025. Và công bố các chức danh Phó Bí thư Thành ủy, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy khóa XX. Theo đó tại Hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Yên Bái khóa XX, nhiệm kỳ 2020-2025 đã bầu Ban Thường vụ Thành ủy gồm 11 đồng chí. Đồng chí Đỗ Văn Nghị - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy khóa XIX, đồng chí Hoàng Xuân Đán, Phó Bí thư Thành ủy khóa XIX, Chủ tịch UBND thành phố tái cử chức Phó Bí thư Thành ủy khóa XX. Hội nghị cũng đã bầu Ủy ban Kiểm tra Thành ủy khóa XX gồm 6 đồng chí.  Đồng chí Phạm Thế Hòa giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Yên Bái khóa XX.

 

Đồng chí Đỗ Đức Duy - Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Yên Bái khóa XX, nhiệm kỳ 2020-2025

Tại Đại hội, từ những tồn tại, hạn chế đã nêu trong Dự thảo báo cáo chính trị của ban chấp hành Đảng bộ thành phố Yên Bái khóa XIX trình Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025, đó là: Kết quả đạt được trên một số lĩnh vực còn chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế của thành phố; chưa hoàn thành được mục tiêu đến năm 2020 xây dựng thành phố Yên Bái trở thành đô thị loại II, xây dựng 3 xã trở thành phường; thu hút đầu tư chưa có đột phá lớn; quy mô nền kinh tế nhỏ, sức cạnh tranh còn thấp; công tác quản lý quy hoạch, đất đai, môi trường có mặt còn hạn chế, trật tự đô thị chưa nghiêm; chất lượng nguồn nhân lực chưa thực sự tốt; xã hội hóa các dịch vụ sự nghiệp công hiệu quả còn chưa cao; an ninh trật tự còn tiềm ẩn những yếu tố phức tạp. Phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành còn chậm đổi mới, chưa thực sự năng động, sáng tạo. Tinh thần trách nhiệm, trình độ, năng lực, vai trò nêu gương của một bộ phận cán bộ, đảng viên chưa cao, chưa đáp ứng yêu cầu phát triển của thành phố. Các đại biểu đã tập trung thảo luận làm rõ những kết quả đã đạt được, những hạn chế, thiếu sót, tìm ra nguyên nhân, rút ra bài học trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ. Nhìn chung, các báo cáo tham luận tại Đại hội đều nhất trí với Dự thảo báo cáo chính trị của ban chấp hành Đảng bộ thành phố Yên Bái khóa XIX trình Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025, đã đánh giá đúng tình hình thực tế, nêu bật được những tồn tại, hạn chế và những bài học kinh nghiệm rút ra để thực hiện đạt hiệu quả hơn trong nhiệm kỳ tới. Đã có nhiều ý tham luận trực tiếp tại đại hội và bằng văn bản của các đại biểu ở các khối xã, phường, phòng, ban, cơ quan, đơn vị. Các ý kiến tập trung vào những nhóm vấn đề chính như: đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội để xây dựng thành phố đáng sống của đại biểu Đảng bộ công an thành phố Yên Bái; ý kiến đóng góp trong thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về kiến trúc; quy hoạch xây dựng; phát triển đô thị; nhà ở và công sở; vật liệu xây dựng; giao thông; hạ tầng kỹ thuật đô thị nhằm đảm bảo môi trường đô thị để xây dựng thành phố xanh, bản sắc, hạnh phúc của đại biểu Phòng Quản lý đô thị thành phố hay ý kiến của đại biểu Đảng bộ phường Minh Tân về tăng cường công tác tuyên truyền thực hiện tốt phong trào “xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với sơ, tổng kết khen thưởng nhằm khích lệ người dân thành phố duy trì hiệu quả các mô hình của phong trào,.v..v.

Từ 5 bài học kinh nghiệm đã nêu trong Dự thảo báo cáo chính trị của ban chấp hành Đảng bộ thành phố Yên Bái khóa XIX trình Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025 bao gồm: Một là, chú trọng tăng cường sự đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ, gắn với phát huy quyền tự chủ, tự quản của nhân dân, tạo sức mạnh tổng hợp góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ. Hai là, chủ động và khẩn trương triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; thực hiện nghiêm túc, tranh thủ tối đa sự quan tâm, chỉ đạo của tỉnh. Ba là, quản lý đô thị phải thống nhất từ khâu quy hoạch đến xây dựng và vận hành đô thị; phát triển kinh tế hài hòa với phát triển văn hóa, gắn với đảm bảo an sinh xã hội, lấy lợi ích của người dân làm mục tiêu. Bốn là, trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ phải dự báo đúng tình hình, nhận diện kịp thời những thời cơ, thách thức, ưu điểm, hạn chế; tổ chức triển khai thực hiện, bảo đảm phương châm “rõ việc, rõ phương pháp, rõ thời gian, rõ hiệu quả, rõ trách nhiệm”. Và năm là, quán triệt sâu sắc “cán bộ là cái gốc của mọi công việc”, cho nên phải thường xuyên chăm lo đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ; Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Yên Bái đã đề ra 3 khâu đột phá, 5 chương trình trọng điểm để thực hiện 5 nhóm nhiệm vụ với 24 chỉ tiêu cụ thể trong các lĩnh vực: Kinh tế; Đô thị; Xã hội; Môi trường; Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Trong đó phấn đấu: Tốc độ tăng năng suất lao động xã hội bình quân đạt 8,3%/năm; Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn năm 2025 đạt 1.700 tỷ đồng; tốc độ tăng bình quân giai đoạn 2021-2025 đạt 15%/năm; Thu nhập bình quân đầu người đến năm 2025 đạt 110 triệu đồng; Xây dựng thành phố Yên Bái trở thành đô thị loại II; Đến năm 2025 hoàn thành Hệ thống quản lý đô thị thông minh thành phố Yên Bái. Triển khai 100% dịch vụ hành chính công trực tuyến mức độ 3, trong đó có ít nhất 75% đạt mức độ 4; Tỷ lệ lao động qua đào tạo đến năm 2025 đạt từ 84% trở lên, trong đó văn bằng, chứng chỉ đạt từ 66% trở lên; Tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 0,6%/năm; Tỷ lệ rác thải sinh hoạt ở khu vực nông thôn được thu gom, xử lý bảo đảm môi trường đạt từ 90% trở lên; Số tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên hằng năm đạt từ 90% trở lên; số đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ hằng năm đạt từ 85% trở lên,.v..v.

 

Các đại biểu bầu đoàn đại biểu chính thức dự Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XIX

Theo đó, tại Đại hội, các đại biểu đã thống nhất biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Yên Bái lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 24 chỉ tiêu chủ yếu; 3 khâu đột phá, 5 chương trình trọng điểm và 5 nhiệm vụ trọng tâm của Đảng bộ thành phố trong nhiệm kỳ tới. Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố Yên Bái lần thứ XX khẳng định quyết tâm của Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân thành phố đoàn kết, thống nhất, ý chí quyết tâm cao, nỗ lực phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn thách thức, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra cho giai đoạn 2020-2025 để Thành phố Yên Bái phát triển nhanh, bền vững, sớm trở thành đô thị loại II, “Xanh, bản sắc và hạnh phúc”, thực sự là đầu tàu, động lực thúc đẩy kinh tế - xã hội của cả tỉnh.

Phát biểu bế mạc Đại hội, đồng chí Đỗ Đức Minh - Bí thư Thành ủy khóa XX khẳng định: Thành công của Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Yên Bái lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ là nguồn cổ vũ, động viên to lớn, tạo nên sức mạnh tổng hợp, tinh thần đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ và sự tin tưởng, phấn khởi của nhân dân. Đây là cơ sở vững chắc để Đảng bộ thành phố Yên Bái thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2020- 2025 và những năm tiếp theo. Phát huy kết quả tốt đẹp của Đại hội, về mục tiêu, nhiệm vụ đặt ra trong nhiệm kỳ này hết sức nặng nề, nên đồng chí Bí thư Thành ủy yêu cầu: Ngay sau Đại hội, các cấp uỷ, tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị cần làm tốt việc phổ biến, tuyên truyền sâu rộng trong toàn Đảng bộ về kết quả Đại hội. Nghiên cứu, quán triệt sâu sắc Nghị quyết và các văn kiện Đại hội. Khẩn trương ban hành chương trình, kế hoạch hành động thực hiện nghị quyết Đại hội. Phát động các phong trào thi đua yêu nước sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân, quyết tâm đưa Nghị quyết Đại hội thực sự đi vào cuộc sống. Trên cơ sở Nghị quyết Đại hội, cần tập trung chỉ đạo xây dựng các chương trình, kế hoạch thực hiện cụ thể, phù hợp, tạo ra sự bứt phá mới về các mặt kinh tế - xã hội trong nhiệm kỳ 2020-2025, đáp ứng sự mong đợi và kỳ vọng của cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc trên địa bàn thành phố. Đại hội kêu gọi, toàn thể cán bộ, đảng viên, chiến sĩ lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc thành phố Yên Bái tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, ý chí tự lực, tự cường. Huy động, sử dụng hiệu quả nguồn lực đầu tư, khai thác tiềm năng, lợi thế để phát triển. Quyết tâm cùng nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi những mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đề ra.

 

Các đại biểu bầu đại biểu dự khuyết dự Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XIX

Đại hội đã bầu 37 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX.

Như vậy, sau gần 3 ngày làm việc tích cực, khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm cao theo phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Sáng tạo và Phát triển” với chủ đề: Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy truyền thống đoàn kết, ý chí, khát vọng vươn lên, đẩy mạnh đổi mới, sáng tạo, phát triển nhanh, bền vững; quyết tâm xây dựng thành phố Yên Bái sớm trở thành đô thị loại II “xanh, bản sắc và hạnh phúc”, Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Yên Bái lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025 đã thành công tốt đẹp!

Đồng chí Đỗ Đức Minh - Bí thư Thành ủy Yên Bái tặng hoa các đồng chí không tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XX

Để chúc mừng thành công của Đại hội, tối ngày 10/7/2020, thành phố Yên Bái sẽ tổ chức Chương trình chào mừng thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Yên Bái lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025 tại Khu di tích lịch sử Quốc gia Nguyễn Thái Học và các chiến sỹ hy sinh trong cuộc khởi nghĩa Yên Bái. Với nội dung: Thông báo kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Yên Bái lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025; Phát động và hưởng ứng thi đua chào mừng thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Yên Bái lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX, Đại hội XIII của Đảng. Đặc biệt là Chương trình nghệ thuật chào mừng do các nghệ sỹ, ca sỹ của Trung ương, của Tỉnh và thành phố biểu diễn.

 Kim Thúy - Thanh Nghị - Đức Minh (Trung tâm TT&VH thành phố Yên Bái)