► Dành cho người dân
  ► Dành cho nhà đầu tư
  ► Dành cho Du khách
  ► Tìm kiếm
 

BẢN TIN THÀNH PHỐ

THƯ VIỆN VIDEO

Đại hội Đảng bộ phường Nguyễn Phúc lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020-2025

Ngày xuất bản: 06/05/2020 7:08:00 CH

 Trong 2 ngày 05 và 06/5/2020 Đảng bộ phường Nguyễn Phúc đã tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020-2025.  Dự và chỉ đạo tại Đại hội có các đồng chí Đỗ Văn Nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Hà Thị Sinh, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng, chính trị thành phố. Tham dự Đại hội còn có 86 đảng viên đại diện cho 466 đảng viên sinh hoạt tại 14 chi bộ trực thuộc.

 

Đại hội đại biểu phường Nguyễn Phúc nhiệm kỳ 2020-2025

Với chủ đề Phát huy dân chủ, đoàn kết, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; huy động các nguồn lực xây dựng phường trở thành đô thị văn minh, phát triển toàn diện. Đại hội đã tập trung đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2015-2020. Xây dựng các chỉ tiêu, Nghị quyết thực hiện trong nhiệm kỳ 2020-2025

Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ phường Nguyễn Phúc đã tập trung lãnh đạo thực hiện toàn diện các nhiệm vụ, hoàn thành 14/15 chỉ tiêu Đại hội lần thứ VIII đề ra. Kinh tế tiếp tục phát triển và có mức tăng trưởng khá. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng TM-DV, TTCN, CN-XD có nhiều tiến bộ. Hiện toàn phường có 26 công ty, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thương mại dịch vụ. Có 252 hộ kinh doanh cá thể hoạt động trên các lĩnh vực, tăng 52 hộ so với năm 2015. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng, năm 2020 ước đạt 282 tỷ đồng, tăng 38% so với nghị quyết Đại hội. Giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp năm 2020 ước đạt 540 tỷ đồng, tăng 10,2% so với nghị quyết Đại hội đề ra. Giá trị sản xuất nông lâm nghiệp, thủy sản năm 2020 đạt 4,4 tỷ đồng. Chất lượng các danh hiệu văn hóa được nâng cao, tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 95%, tỷ lệ tổ dân phố văn hóa đạt trên 75%, 100% cơ quan đạt cơ quan văn hóa. An ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội được giữ vững; đời sống của nhân dân trong phường ngày được nâng cao. Thu nhập bình quân đầu người năm 2020 đạt 63,7 triệu đồng/năm, bằng 112% so với nghị quyết đề ra. Hệ thống chính trị được củng cố, kiện toàn và hoạt động có hiệu quả, nhân dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng bộ. Trong 5 năm qua, Đảng bộ phường đã kết nạp 36 đảng viên mới, vượt 20% so với nghị quyết Đại hội lần thứ VIII đề ra. Trong triển khai và thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ chính trị về Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện Nghị quyết trung ương 4 Khóa XI, XII về xây dựng chỉnh đốn Đảng, Đảng bộ phường đã  xây dựng, nhân rộng 25 mô hình, điển hình tiên tiến học tập và làm theo Bác trên tất cả các lĩnh vực.

 

Đồng chí Đỗ Văn Nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy tặng hoa chúc mừng Đại hội

Dự và phát biểu tại Đại hội, đồng chí Đỗ Văn Nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đã biểu dương và ghi nhận những kết quả mà Đảng bộ và nhân dân phường Nguyễn Phúc đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời đồng chí cũng chỉ đạo định hướng 5 nhóm vấn đề trọng tâm mà Đảng bộ cần tập trung thực hiện trong thời gian tới. Trong đó, Đảng bộ cần xác định rõ vai trò, trách nhiệm đặc điểm riêng của phường trong phát triển kinh tế để khuyến khích các thành phần kinh tế phát triển, tập trung vào các lĩnh vực phát triển TM-DV, kinh tế hộ, thành lập mới các doanh nghiệp, tổ hợp tác trong TM-DV, TTCN để tạo bước đột phá trong phát triển kinh tế. Thực hiện tốt công tác quản lý quy hoạch, quản lý đất đai, quản lý đô thị. Đảm bảo tốt công tác an sinh xã hội, giảm nghèo, công tác giáo dục đào tạo và chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân. Tập trung xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ đảng viên; xây dựng đội ngũ cán bộ có phẩm chất đạo đức, năng lực tổ chức thực hiện nhiệm vụ, trách nhiệm, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, lắng nghe và giải quyết tốt nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Nâng cao hiệu quả, hiệu lực công tác kiểm tra giám sát, tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả điều hành của chính quyền, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tăng cường kiểm tra giám sát, giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật công vụ trách nhiệm giải quyết công việc của cán bộ công chức phường. Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể cần tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động thu hút tập hợp các tầng lớp nhân nhân tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh.

 

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành khóa mới

Đại hội đã thảo luận và thống nhất đưa ra 21 chỉ tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2020-2025, trong đó phấn đấu đến năm 2025, thu ngân sách đạt 12 tỷ đồng. Giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản đạt 8 tỷ đồng. Giá trị sản xuất công nghiệp đạt 720 tỷ đồng. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt 400 tỷ đồng. Số hộ nghèo giảm bình quân mỗi năm 05 hộ; tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân mỗi năm là 0,27%. Trong nhiệm kỳ kết nạp mới 20 đảng viên, hằng năm kết nạp 04 đảng viên.

Với tinh thần đoàn kết, dân chủ, Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ phường khóa  IX, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 15 đồng chí; đồng chí Trần Đức Tiến được Đại hội tín nhiệm tái cử Bí thư Đảng bộ phường Nguyễn Phúc nhiệm kỳ 2020-2025. Đại hội cũng đã bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Yên Bái lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025. 

 

Lê Hương - Vũ Hà (Trung tâm TT&VH thành phố)