► Dành cho người dân
  ► Dành cho nhà đầu tư
  ► Dành cho Du khách
  ► Tìm kiếm
 

BẢN TIN THÀNH PHỐ

THƯ VIỆN VIDEO

Đại hội Đảng bộ Cơ quan Đảng, Đoàn thể thành phố Yên Bái lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025

Ngày xuất bản: 27/03/2020 7:22:00 CH

 Ngày 27/3/ 2020, Đảng bộ Cơ quan Đảng, Đoàn thể thành phố Yên Bái đã tổ chức Đại hội lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025. Dự Đại hội có đồng chí Ngô Hạnh Phúc, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, các chi bộ trực thuộc và các đảng viên trong toàn Đảng bộ.

 

Đại hội Đảng bộ Cơ quan Đảng, Đoàn thể thành phố Yên Bái lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025

Đảng bộ Cơ quan Đảng, Đoàn thể thành phố được thành lập trên cơ sở sáp nhập Đảng bộ khối Dân vận vào Đảng bộ cơ quan Thành ủy. Với 76 đảng viên sinh hoạt tại có 5 chi bộ trực thuộc. Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ đã nỗ lực vượt qua khó khăn, bám sát định hướng Nghị quyết Đại hội lần thứ XIX của Đảng bộ thành phố có nhiều đổi mới trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị đề ra và đạt được những kết quả quan trọng. Cán bộ, đảng viên đã phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, làm tốt công tác tham mưu, nghiên cứu, đề xuất với BTV, BCH Đảng bộ thành phố về công tác tư tưởng, chính trị, tổ chức, kiểm tra, dân vận, công tác văn phòng cấp ủy, công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân, góp phần quan trọng vào thực hiện nhiệm vụ chính trị của thành phố. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay đã tham mưu tổ chức 77 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị, nghiệp vụ chuyên đề cho 6.109 học viên; công tác tổ chức- nội vụ được quan tâm triển khai đồng bộ, đạt kết quả toàn diện; công tác Kiểm tra- thanh tra được tăng cường; công tác dân vận và hoạt động của MTTQ và các đoàn thể phát huy hiệu quả; chất lượng công tác văn phòng cấp ủy và chính quyền được nâng lên.

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ thường xuyên quan tâm lãnh đạo công công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên. Tổ chức cho 100% cán bộ, đảng viên quán triệt, học tập các nghị quyết, chỉ thị của Đảng. Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, trong nhiệm kỳ cử 15 đồng chí tham gia học lớp Trung cấp LLCT; đề nghị BTV Thành ủy bổ nhiệm lại 13 đồng chí phó các Ban xây dựng Đảng. Tiếp nhận và chuyển sinh hoạt đảng cho 56 đồng chí; kết nạp 4 đảng viên mới, vượt 3 đảng viên so với chỉ tiêu Đại hội. Đảng bộ hằng năm đều đạt TSVM tiêu biểu, các chi bộ đạt TSVM và TSVM tiêu biểu.

Dự và phát biểu tại Đại hội, đồng chí Ngô Hạnh Phúc, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố biểu dương, ghi nhận những kết quả mà Đảng bộ Cơ quan Đảng, Đoàn thể thành phố đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí cũng nêu ra một số nhiệm vụ trọng tâm mà Đảng bộ cần thực hiện trong thời gian tới với các nội dung chủ yếu: Đổi mới nâng cao hiệu quả học tập, phổ biến, quán triệt triển khai các Nghị quyết, chỉ thị của Đảng; chỉ đạo kịp thời công tác tuyên truyền toàn diện các lĩnh vực của đời sống xã hội có trọng tâm phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ từng thời điểm nhằm cổ vũ động viên các tầng lớp nhân dân thành phố tích cực tham gia thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế xã hội hàng năm; tiếp tục tham mưu thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và Nghị quyết TW 4 khóa XII; tập trung tham mưu thực hiện hiệu quả Nghị quyết 18,19, Nghị quyết 26 của BCH TW khóa XII, xây dựng, kiện toàn bộ máy của Đảng và hệ thống chính trị từ thành phố đến cơ sở nhằm không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức Đảng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, trong sinh hoạt Đảng; tham mưu cho Thành ủy tăng cường công tác kiểm tra giám sát của cấp ủy, tăng cường công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí; tiếp tục đổi mới nội dung phương thức hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội để tập hợp quần chúng nhân dân trong tình hình mới; làm tốt chức năng tham mưu tổng hợp phục vụ hoạt động của cấp ủy, chính quyền thành phố; xây dựng Đảng bộ và các chi bộ trực thuộc trong sạch vững mạnh nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đội ngũ đảng viên; thực hiện có nền nếp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ… quy tụ đoàn kết tập hợp và phát huy sức mạnh của Đảng bộ trong thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ; tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết TW 4 khóa XII gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh coi đây là việc làm thường xuyên và liên tục của cán bộ, đảng viên. Phấn đấu hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nghị quyết Đại hội đề ra.

Trong nhiệm kỳ tới, Đảng bộ Cơ quan Đảng, Đoàn thể thành phố tiếp tục tập trung lãnh đạo cán bộ, đảng viên phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ; chủ động làm tốt công tác tham mưu về chủ trương, giải pháp thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân, góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường quốc phòng – an ninh, giữ vững ổn định chính trị trên địa bàn thành phố. Xây dựng Đảng bộ Cơ quan Đảng, Đoàn thể trong sạch vững mạnh. Phấn đấu hằng năm 100% chi bộ trực thuộc hoàn thành tốt nhiệm vụ; Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ Cơ quan Đảng, Đoàn thể thành phố với 7 đồng chí; đồng chí Đỗ Văn Nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy Cơ quan Đảng, Đoàn thể khóa XV, nhiệm kỳ 2020-2025;  Đại hội cũng đã bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ thành phố Yên Bái lần thứ XX.

 

Việt Hà - Đức Minh - Đào Hạnh