► Dành cho người dân
  ► Dành cho nhà đầu tư
  ► Dành cho Du khách
  ► Tìm kiếm
 

BẢN TIN THÀNH PHỐ

THƯ VIỆN VIDEO

Chủ tịch UBND thành phố tham dự “Ngày thứ 7 cùng dân” tại phường Hồng Hà

Ngày xuất bản: 26/10/2019 7:52:00 CH

 Chiều 26/10/2019, đồng chí Đỗ Đức Minh - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố tham dự “Ngày thứ 7 cùng dân” tại UBND phường Hồng Hà; cùng tham dự còn có các đồng chí cán bộ, lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn của thành phố; Cán bộ, lãnh đạo đảng bộ, chính quyền, gần 100 hộ kinh doanh, doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn các phường Hợp Minh, Hồng Hà và Nguyễn Thái Học.

 

Đồng chí Đỗ Đức Minh - Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch UBND thành phố phát biểu tại buổi tuyên truyền, hướng dẫn, giúp đỡ người dân trong buổi tham gia hoạt động "Ngày thứ 7 cùng dân" cùng cán bộ và nhân dân các phường Hồng Hà, Hợp Minh và Nguyễn Thái Học.

Với mục đích tuyên truyền, hướng dẫn, giúp đỡ người dân các phường Hồng Hà, Hợp Minh và Nguyễn Thái Học về trình tự thành lập doanh nghiệp, hợp tác xã; Thủ tục đăng ký cấp phép kinh doanh, đăng ký thuế và phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với doanh nghiệp, hộ kinh doanh.

Tại buổi triển khai thực hiện “Ngày thứ 7 cùng dân” của UBND thành phố Yên Bái các cán bộ, người dân được lãnh đạo phòng Tài chính – Kế hoạch thành phố phổ biến, trao đổi và hướng dẫn trình tự thành lập doanh nghiệp, hợp tác xã, thủ tục đăng ký cấp phép kinh doanh; Cán bộ VNPT Yên Bái hướng dẫn thực hiện các thủ tục hành chính về đăng ký kinh doanh mức độ 3, mức độ 4; Cán bộ Chi cục Thuế thành phố phổ biến, trao đổi về trình tự đăng ký thuế cho hộ kinh doanh cá thể, doanh nghiệp và nguồn thuế khác; Chủ tịch Hội nữ Doanh nhân tỉnh Yên Bái trao đổi, chia sẻ kiến thức kinh nghiệm trong sản xuất kinh doanh với các hộ kinh doanh, hợp tác xã, doanh nghiệp.

      

Đào Hạnh - Trung tâm TT&VH thành phố