► Dành cho người dân
  ► Dành cho nhà đầu tư
  ► Dành cho Du khách
  ► Tìm kiếm
 

BẢN TIN THÀNH PHỐ

THƯ VIỆN VIDEO

Chủ động thích ứng thực hiện hiệu quả mục tiêu kép “vừa phòng, chống dịch bệnh, vừa phát triển kinh tế”

Ngày xuất bản: 17/09/2020 1:48:00 CH

 Bước vào thực hiện kế hoạch phát triển KTXH, QPAN, xây dựng hệ thống chính trị năm 2020 trong điều kiện nhiều khó khăn. Nhưng với tinh thần chủ động sáng tạo để thích ứng, phù hợp với điều kiện thực tiễn tại địa phương. Đồng thời chú trọng ban hành, chương trình hành động, tập trung  triển khai các chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển sản xuất - kinh doanh, nên tình hình KT-XH thành phố Yên Bái đảm bảo tiến độ đề ra. Là tiền đề để thành phố nêu cao quyết tâm thực hiện thắng lợi toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra trong năm.

 

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, thành phố kiểm tra Bộ phận Phục vụ hành chính công của thành phố

Mặc dù phải đối mặt với những khó khăn do đại dịch Covid 19, song cấp ủy, chính quyền xã Minh Bảo đã bám sát chương trình hành động số 173 của Thành ủy, chương trình Nghị quyết đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020-2025 để tập trung đưa ra các giải pháp triển khai thực hiện hiệu quả. Nhờ đó, đến hết tháng 8/2020 xã đã có 8 chỉ tiêu hoàn thành vượt mức, có 6 chỉ tiêu hoàn thành từ 50 đến 70% , có 5 chỉ tiêu hoàn thành trên 50% trở lên. Đặc biệt mới đây nhất, xã Minh Bảo là 1 trong 3 xã của thành phố được UBND tỉnh công nhận xã đạt chuẩn xã NTM nâng cao. Ông Nguyễn Quốc Huy, Chủ tịch UBND xã Minh Bảo cho hay: Triển khai thực hiện Kế hoạch hành động 173 của Thành ủy về các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội, xây dựng hệ thống chính trị, Đảng ủy xã đã xây dựng kế hoạch 23, từ kế hoạch đã xây dựng chi tiết các chỉ tiêu về công tác phát triển kinh tế xã hội và công tác xây dựng Đảng. Để triển khai đạt kết quả tốt, Đảng ủy, UBND xã đã phân công cụ thể chi tiết rõ người, rõ việc và xác định thời gian hoàn thành. Hàng tuần, hàng tháng các bộ phận bộ chuyên môn và bộ phân có liên quan thường xuyên báo cáo về Đảng ủy để đánh giá từng chỉ tiêu, phân tích các chỉ tiêu khó để đưa ra các giải pháp tháo gỡ khó khăn, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo làm sao hoàn thành  thắng lợi các chỉ tiêu Kế hoạch 173 của Thành ủy và kế hoạch 23 của Đảng ủy đã đề ra trong năm 2020.

Đối với phường Hồng Hà, dù chịu sự tác động của dịch covid-19, ảnh hưởng của mưa lũ. Song với tinh thần đoàn kết vượt khó đi lên, cấp ủy, chính quyền phường Hồng Hà đã lãnh chỉ đạo nhân dân khắc phục khó khăn do thiên tai, dịch bệnh nhanh chóng khôi phục sản xuất phát triển kinh tế xã hội. Ông Phạm Quốc Sỹ, Bí thư Đảng ủy, phường Hồng Hà cho biết: Đến hết tháng 8/2020, Phường đã hoàn thành 8/21 chỉ tiêu theo kế hoạch hành động 173 của Thành ủy. Với quyết tâm cao hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu đề ra trong phát triển kinh tế, xã hội và xây dựng hệ thống chính trị năm 2020, hiện cấp ủy, chính quyền phường đang tập trung chỉ đạo đưa ra các giải pháp tháo gỡ khó khăn đối với một số chỉ tiêu đạt thấp. Tập trung thực hiện hiệu quả công tác đảm bảo trật tự đô thị, nhằm tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của người dân về nếp sống văn hóa, văn minh đô thị. Về công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ phấn đấu kết nạp 7 đảng viên mới theo kế hoạch đề ra trong năm 2020.

 

Thi công tuyến phố Đào Tấn thuộc phường Nguyễn Thái Học

Với quyết tâm thực hiện hiệu quả mục tiêu kép “vừa phòng, chống dịch hiệu quả, vừa ổn định, phát triển kinh tế - xã hội thành phố”, trên cơ sở bám sát chỉ đạo của tỉnh ủy và tình hình thực tiễn địa phương. Thành ủy Yên Bái đã chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội thực hiện nghiêm túc, sát sao, linh hoạt, trách nhiệm các nhiệm vụ được giao. Trong đó, tập trung triển khai quyết liệt nhiệm vụ phát triển kinh tế, công tác thu ngân sách, giải phóng mặt bằng, xây dựng cơ bản, quản lý đô thị, cải cách hành chính,... nhằm bảo đảm hoàn thành toàn diện mục tiêu, nhiệm vụ theo đúng Kế hoạch hành động số 173 của Thành ủy đã đề ra. Đến hết tháng 8/2020 thành phố đã hoàn thành vượt mức 9/45 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, 17 chỉ tiêu đạt trên 50% kế hoạch, 9 chỉ tiêu đạt dưới 50% kế hoạch. Đồng thời chỉ đạo thực hiện hoàn thành 75/284 nhiệm vụ trọng tâm, gồm 12 nhiệm  về văn hóa - xã hội; 04 nhiệm vụ thuộc khối nội chính; 47 nhiệm vụ về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, tiếp tục triển khai  trên 200 nhiệm vụ. Mặc dù các ngành kinh tế đã từng bước phục hồi nhưng một số chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm về phát triển kinh tế còn đạt thấp hoặc có xu hướng tăng trưởng thấp so với cùng kỳ như: Giá trị xuất khẩu hàng hóa, tổng đàn gia súc chính, lượt khách du lịch đến địa bàn, doanh thu dịch vụ du lịch…; Thu ngân sách còn đạt thấp so với chỉ tiêu phấn đấu của thành phố, Thương mại dịch vụ chưa có tính đột phá, phát triển thương mại điện tử, thanh toán không dùng tiền mặt còn chậm. Công tác quy hoạch, quản lý đất đai, xây dựng, đô thị, giải phóng mặt bằng tiến độ có việc chưa đảm bảo yêu cầu. Cải cách hành chính việc giải quyết thủ tục hành chính về đất đai, việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 còn đạt tỷ lệ thấp. Chưa có nhiều mô hình tiêu biểu, cách làm mới, một số mô hình tự quản, tổ hợp tác... hoạt động hiệu quả còn thấp.

Thành phố Yên Bái sẽ tiếp tục huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, không ngừng đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan đơn vị, địa phương, hệ thống Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội từ thành phố đến cơ sở; tập trung xây dựng, phát triển các phong trào, mô hình theo hướng thực chất, bền vững, khơi dậy và phát huy mạnh mẽ hơn nữa tinh thần tự giác, tự quản của Nhân dân trong phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Nỗ lực cao nhất, tập trung mọi nguồn lực, vượt qua khó khăn, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ cả năm 2020, tạo đà cho triển khai thực hiện mục tiêu Nghị quyết lần thứ XX Đảng bộ thành phố, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra.

 

Lê Hương - Thanh Nghị (Trung tâm TT&VH thành phố Yên Bái)