► Dành cho người dân
  ► Dành cho nhà đầu tư
  ► Dành cho Du khách
  ► Tìm kiếm
 

BẢN TIN THÀNH PHỐ

THƯ VIỆN VIDEO

Buổi đối thoại, vận động các gia đình có đất bị thu hồi tại tổ 12 phường Đồng Tâm

Ngày xuất bản: 30/09/2020 12:14:00 CH

 Sáng ngày 30/9/2020, Ban Thực hiện cưỡng chế thu hồi đất thành phố tổ chức đối thoại, vận động đối với các hộ gia đình bà Hoàng Thị Lũy, ông Nguyễn Quang Quýnh tại tổ 12, phường Đồng Tâm. Đồng chí Trần Việt Dũng - Phó Chủ tịch UBND, Trưởng Ban cưỡng chế thu hồi đất thành phố chủ trì buổi đối thoại.

 

Quang cảnh buổi đối thoại, vận động

Thực hiện Quyết định số 1995/QĐ-UBND, ngày 19/6/2020 của Chủ tịch UBND thành phố về việc thành lập Ban thực hiện cưỡng chế thu hồi đất đối với các hộ gia đình bà Hoàng Thị Lũy, ông Nguyễn Quang Quýnh tại tổ 12, phường Đồng Tâm; Quyết định số 2658/QĐ-UBND, ngày 14/8/2020 của Chủ tịch UBND thành phố Yên Bái kiện toàn Trưởng Ban thực hiện cưỡng chế thu hồi đất để thực hiện công trình phát triển quỹ đất bố trí tái định cư cho các hộ gia đình, cá nhân thuộc dự án đường Tránh ngập nay là đường Âu Cơ, thành phố Yên Bái và kết hợp chỉnh trang đô thị đấu giá quyền sử dụng đất tại tổ 12, phường Đồng Tâm. Tại buổi đối thoại, vận động có bà Hoàng Thị Lũy có đất bị thu hồi tại tổ 12, phường Đồng Tâm trực tiếp được nghe các đồng chí trong ban chỉ đạo thực hiện cưỡng chế thu hồi đất thành phố tuyên truyền, phân tích, giải thích và vận động gia đình bà chấp hành Quyết định thu hồi đất, tự nguyện tháo dỡ công trình, vật kiến trúc, giải phóng mặt bằng với diện tích 374,5m2 để bàn giao cho Chủ đầu tư thi công xây dựng công trình. Tuy nhiên, bà Hoàng Thị Lũy có đất thu hồi tại tổ 12, phường Đồng Tâm vẫn không đồng ý chấp hành Quyết định.

Kết luận buổi đối thoại, vận động, đồng chí Trần Việt Dũng - Phó Chủ tịch UBND, Trưởng Ban cưỡng chế thu hồi đất thành phố yêu cầu các thành viên ban thực hiện cưỡng chế thu hồi đất, các phòng ban liên quan và các tổ chức đoàn thể phường Đồng Tâm tiếp tục thực hiện công tác tuyên truyền, vận động các gia đình bà Hoàng Thị Lũy, ông Nguyễn Quang Quýnh có đất thu hồi tại tổ 12, phường Đồng Tâm nghiêm chỉnh chấp hành, đồng tình với Quyết định thu hồi đất. Đồng thời tiếp tục tuyên truyền đề cao tinh thần tự giác tháo dỡ công trình, vật kiến trúc, giải phóng mặt bằng bàn giao đất cho tổ chức làm nhiệm vụ để công trình sớm được thi công.

 

Kim Thúy - Đức Minh (Trung tâm TT&VH thành phố Yên Bái)