► Dành cho người dân
  ► Dành cho nhà đầu tư
  ► Dành cho Du khách
  ► Tìm kiếm
 

BẢN TIN THÀNH PHỐ

THƯ VIỆN VIDEO

Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác văn thư, lưu trữ cho công chức, viên chức năm 2019

Ngày xuất bản: 26/10/2019 1:28:00 CH

 Sáng 26/10/2019, thực hiện Kế hoạch 74/KH-UBND ngày 22/3/2019 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc triển khai thực hiện công tác văn thư, lưu trữ năm 2019.Ủy ban nhân dân thành phố xây dựng kế hoạch tập huấn công tác văn thư, lưu trữ năm 2019.Tới dự và chỉ đạo có đồng chí Đỗ Đức Minh - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; đồng chí Phạm Trung Hiếu - Trưởng phòng Văn thư Lưu trữ, Sở Nội vụ, tới dự và truyền đạt nội dung; các đồng chí lãnh đạo các phòng, ban của thành phố và hơn 150 cán bộ, lãnh đạo các đơn vị trực thuộc về tham dự.

 

Lớp tập huấn nghiệp vụ văn thư lưu trữ thành phố năm 2019

Lớp tập huấn cập nhật những kiến thức mới, giúp đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nắm vững các quy định về công tác văn thư, lưu trữ, góp phần đưa công tác văn thư, lưu trữ tại các cơ quan, tổ chức đi vào nề nếp và đáp ứng nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới, cũng như nâng cao công tác quản lý, kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ về văn thư, lưu trữ cho công chức, viên chức của các cơ quan, đơn vị, địa phương. Triển khai các nội dung tập huấn gắn với nhu cầu thực tiễn của đơn vị và nhiệm vụ thường xuyên của cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị thành phố; Góp phần nâng cao chất lượng, kỹ năng soạn thảo văn bản quản lý nội bộ, văn bản hành chính cho cán bộ, công chức, viên chức các phòng, ban, đơn vị; nắm vững các quy định của nhà nước về thể thức kỹ thuật trình bày văn bản, thẩm quyền ban hành văn bản từ đó nâng cao chất lượng ban hành văn bản và tuyên truyền cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong các phòng, ban, cơ quan, đơn vị nắm và hiểu được các quy định của pháp luật, quy định của đơn vị về soạn thảo và ban hành văn bản quản lý nội bộ, văn bản hành chính theo quy định.

Lớp tập huấn tập trung vào các chuyên đề:  Kỹ năng hành chính văn thư; Hướng dẫn xây dựng danh mục hồ sơ cơ quan; Lập hồ sơ công việc và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ cơ quan (hồ sơ giấy và hồ sơ điện tử; Hướng dẫn quản lý văn bản đi, văn bản đến); Văn bản giấy và văn bản điện tử; Hướng dẫn chế độ báo cáo thống kê về văn thư, lưu trữ; Thảo luận, thực hành…

Nhằm giúp học viên được trang bị kịp thời những kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ mới về văn thư, lưu trữ, nhất là công tác văn thư điện tử, lưu trữ điện tử theo tinh thần của Thông tư số 01/2019/TT-BNV ngày 24/01/2019 của Bộ Nội vụ. Qua đó giúp lãnh đạo và các cán bộ, công chức, viên chức trong các phòng, ban, cơ quan, đơn vị nắm vững, triển khai, thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các quy định về soạn thảo và ban hành văn bản. Nâng cao trách nhiệm của cơ quan, công chức, viên chức trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ công tác văn thư, lưu trữ; phát huy hiệu quả công tác văn thư, lưu trữ việc tra cứu tài liệu, trong hoạt quá trình hình thành, hoạt động của phông lưu trữ các cơ quan, đơn vị, địa phương.

 

Đào Hạnh - Trung tâm TT&VH thành phố