► Dành cho người dân
  ► Dành cho nhà đầu tư
  ► Dành cho Du khách
  ► Tìm kiếm
 

BẢN TIN THÀNH PHỐ

THƯ VIỆN VIDEO

Bế giảng lớp Bồi dưỡng Lý luận chính trị dành cho đảng viên mới đợt 1 năm 2020

Ngày xuất bản: 09/01/2020 4:52:00 CH

 Chiều ngày 08/01/2020, Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị thành phố Yên Bái tổ chức bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới đợt 1/2020. Tới dự có đồng chí  Đỗ Văn Nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; đồng chí Hà Thị Sinh, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị; đại diện các Ban Xây dựng đảng Thành ủy cùng đông đủ các học viên.

 

Bế mạc lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho Đảng viên mới đợt 1 năm 2020

Sau 6 ngày học, các học viên đã được nghe giảng 7 chuyên đề theo quy định về chương trình học tập lý luận chính trị cho đảng viên mới của Ban Tuyên giáo Trung ương, gồm: những kiến thức lý luận cơ bản cốt lõi về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; những vấn đề cơ bản của đường lối Cách mạng Việt Nam; Phát huy sức mạnh toàn dân tộc, phát huy dân chủ, xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN, xây dựng Đảng về đạo đức; các nội dung phấn đấu để xứng đáng với danh hiệu đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam…

Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới đợt 1/2020 triệu tập 70 đảng viên, thuộc 21 chi, đảng bộ cơ sở, trong đó, có 13 đảng bộ xã, phường, 08 đảng bộ khối cơ quan, hành chính sự nghiệp. Số học viên tham gia lớp học là 62 người. Kết thúc khóa học, 62 học viên tham gia khóa học được công nhận hoàn thành chương trình, trong đó có 06 học viên đạt loại xuất sắc, 38 học viên đạt danh hiệu học viên tiên tiến.

 

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy trao Giấy khen cho 6 học viên đạt danh hiệu Học viên xuất sắc

Phát biểu tại Lễ bế giảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đỗ Văn Nghị đã biểu dương tinh thần, thái độ và kết quả học tập của lớp; đồng thời, đưa ra những nhiệm vụ cụ thể, đề nghị các học viên sau khi kết thúc khóa học trở về cơ quan, đơn vị công tác, tiếp tục phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện để khẳng định vai trò tiên phong gương mẫu trên cương vị công tác của mình, chủ động xây dựng kế hoạch phấn đấu, rèn luyện để trở thành đảng viên chính thức, xứng đáng với danh hiệu đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

 

Vũ Hà - Trung tâm TT&VH thành phố