► Dành cho người dân
  ► Dành cho nhà đầu tư
  ► Dành cho Du khách
  ► Tìm kiếm
 

BẢN TIN THÀNH PHỐ

THƯ VIỆN VIDEO

Bàn giao công tác ủy nhiệm thu thuế đối với cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán

Ngày xuất bản: 16/07/2018 2:38:00 CH

 Nhằm tiếp tục thực hiện tốt cải cách hành chính thuế, hiện đại hóa công tác quản lý thuế và tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân kinh doanh thực hiện nghĩa vụ thuế, Chi cục Thuế thành phố và Bưu điện thành phố vừa tổ chức bàn giao công tác ủy nhiệm thu thuế đối với cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán trên địa bàn.

 

Hội nghị bàn giao công tác ủy nhiệm thu giữa Chi cục thuế thành phố và Bưu điện thành phố

Thành phố Yên Bái là một trong 5 đơn vị thực hiện giai đoạn 2 đề án thí điểm ủy nhiệm thu thuế đối với cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán. Theo đó, thực hiện hợp đồng đã ký kết giữa 2 ngành, Chi cục thuế thành phố và Bưu điện thành phố đã tổ chức bàn giao công tác ủy nhiệm thu thuế đối với cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán trên địa bàn. Đây là địa bàn có số hộ, cá nhân kinh doanh theo phương pháp khoán lớn nhất tỉnh với gần 5 nghìn hộ, cá nhân kinh doanh. Qua theo dõi, lập bộ từ số diện hộ này số thu chiếm tỷ trọng không lớn nhưng diện hộ rộng và có số thu ổn định, trung bình mỗi tháng cho số thu trên 1,2 tỷ đồng vào ngân sách nhà nước. Việc ủy nhiệm thu thuế đối với cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán giai đoạn 2 tại thành phố Yên Bái sẽ được thực hiện từ quý 3/2018. Để đảm bảo thực hiện đầy đủ các điều khoản cam kết theo hợp đồng đã ký giữa hai ngành, Bưu điện thành phố là đơn vị nhận ủy nhiệm thu đã chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để thực hiện công tác thu. Trong đó, bố trí đầy đủ về nhân sự đảm nhiệm công tác ủy nhiệm thu tương ứng với từng địa bàn xã, phường. Về hệ thống thông tin đã chuẩn bị sẵng sàng cho việc nhận truyền dữ liệu kịp thời, thông suốt; xây dựng phương án quản lý dòng tiền thu thuế từ khi thu đến khi nộp vào ngân sách nhà nước đảm bảo an toàn, tránh xảy ra thất thoát. Đồng thời, Bưu điện thành phố cũng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục về tinh thần, thái độ phục vụ và phối hợp nâng cao kiến thức về chính sách thuế cho nhân viên trực tiếp làm công tác thu để giải thích kịp thời, đầy đủ khi người nộp thuế có thắc mắc…

Được biết, trước khi bàn giao, Chi cục Thuế và Bưu điện thành phố Yên Bái đã tổ chức tập huấn chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ bưu điện trực tiếp đi thu thuế. Bưu điện thành phố phấn đấu sẽ thu đạt 95% số thuế lập bộ được ủy nhiệm thu trở lên.

 

Tin, ảnh: Minh Chín - Đức Minh