► Dành cho người dân
  ► Dành cho nhà đầu tư
  ► Dành cho Du khách
  ► Tìm kiếm
 

BẢN TIN THÀNH PHỐ

THƯ VIỆN VIDEO

127 trưởng thôn, tổ trưởng dân phố được cập nhật kiến thức mới

Ngày xuất bản: 29/08/2020 8:48:00 SA

 Sáng ngày 28/8/2020, Thành ủy Yên Bái tổ chức lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới cho các ông bà trưởng thôn, tổ trưởng dân phố năm 2020.

 

Quang cảnh lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới cho tổ trưởng dân phố và trưởng thôn

Trong 1 ngày, 127 trưởng thôn, tổ trưởng dân phố của các phường, xã đã được nghe quán triệt các nội dung cốt lõi của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XX và trọng tâm nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong nhiệm kỳ tới. Theo đó, với mục tiêu tổng quát, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; không ngừng đổi mới, sáng tạo, phát huy tối đa các tiềm năng, lợi thế để đẩy mạnh thu hút đầu tư phát triển kinh tế nhanh, bền vững; tập trung mở rộng không gian đô thị, phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ gắn với xây dựng đô thị thông minh và bảo vệ môi trường; chú trọng nâng cao chất lượng y tế, giáo dục, văn hóa, thể thao, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, gắn với xây dựng con người thành phố Yên Bái “Văn minh, thân thiện, đoàn kết, sáng tạo, hội nhập”; bảo đảm vững chắc quốc phòng - an ninh, phấn đấu xây dựng thành phố Yên Bái sớm trở thành đô thị loại II “Xanh, bản sắc và hạnh phúc”, xứng tầm là đầu tàu, động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Đảng bộ thành phố đã xây dựng Chương trình hành động quyết tâm thực hiện 3 khâu đột phá: Đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo môi trường thuận lợi để thu hút đầu tư, phát triển các thành phần kinh tế, trọng tâm là kinh tế tư nhân; Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, trọng tâm là đào tạo cán bộ quản lý, cán bộ khoa học kỹ thuật, nhân lực quản trị doanh nghiệp, lao động lành nghề đáp ứng yêu cầu của công nghệ số; Phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, hiện đại, trọng tâm là hạ tầng giao thông, đô thị, văn hóa, thông tin, viễn thông. Và 5 Chương trình trọng điểm gồm: Chương trình phát triển đô thị thành phố Yên Bái “xanh, bản sắc và hạnh phúc”, giai đoạn 2021-2030; Chương trình phát triển thương mại - dịch vụ chuyên nghiệp, hiện đại, tạo động lực thúc đẩy kinh tế đô thị tăng trưởng nhanh, bền vững; Chương trình xây dựng, phát triển văn hóa, con người thành phố Yên Bái “Văn minh, thân thiện, đoàn kết, sáng tạo, hội nhập”; Chương trình đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ và đổi mới, sáng tạo, chủ động tham gia Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, thúc đẩy chuyển đổi số, kinh tế số và xã hội số; Chương trình bảo vệ môi trường, nâng cao năng lực chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, phục vụ tăng trưởng xanh, bền vững. Nhằm thực hiện hiệu quả 5 nhóm nhiệm vụ với 24 chỉ tiêu cụ thể trong lĩnh vực phát triển kinh tế, lĩnh vực đô thị, xã hội, môi trường, lĩnh vực xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Với các giải pháp trọng tâm đó là: Tập trung phát triển kinh tế nhanh, bền vững, bảo đảm thu nhập, đời sống cho nhân dân; Tập trung huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực để phát triển đô thị, xây dựng thành phố sớm trở thành đô thị loại II; Phát triển văn hóa-xã hội hài hòa, toàn diện, đảm bảo cuộc sống hạn phúc cho nhân dân; Tăng cường quốc phòng-an ninh; Xây dựng đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới năm 2020 là căn cứ giúp trưởng thôn, tổ trưởng dân phố các phường, xã tập trung triển khai, quán triệt Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XX đến đảng viên và các tầng lớp nhân dân tại địa phương mình. Qua đó nhằm sớm đưa Nghị quyết của Đảng bộ thành phố đi vào cuộc sống.

 

Kim Thúy - Vũ Hà (Trung tâm TT&VH thành phố Yên Bái)