► Dành cho người dân
  ► Dành cho nhà đầu tư
  ► Dành cho Du khách
  ► Tìm kiếm
 

BẢN TIN THÀNH PHỐ

THƯ VIỆN VIDEO

1.140 học viên được bồi dưỡng lý luận chính trị

Ngày xuất bản: 20/11/2018 2:21:00 CH

  

 

Một lớp bồi dưỡng lý luận chính trị tại Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thành phố Yên Bái

Thực hiện Kế hoạch đào tạo bồi dưỡng năm 2018 của Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thành phố Yên Bái đã được Thành ủy phê duyệt theo Quyết định số 1290 ngày 10/01/2018 của Thành ủy Yên Bái, trong 11 tháng năm 2018, Trung tâm bồi dưỡng chính trị thành phố đã phối hợp thực hiện giảng dạy theo giáo trình, tài liệu do Ban Tuyên giáo Trung ương và các ban ngành Trung ương biên soạn, đảm bảo chất lượng, hiệu quả. Phối hợp với trường Chính trị tỉnh tiếp tục quản lý các kỳ học của lớp Trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính khóa B107 hệ vừa làm, vừa học tại thành phố Yên Bái. Về chất lượng giảng dạy, Trung tâm thường xuyên tổ chức lồng ghép thông tin thời sự tình hình trong nước và quốc tế; lịch sử Đảng bộ địa phương vào các chương trình đào tạo, bồi dưỡng. Đồng thời, lồng ghép bồi dưỡng các chuyên đề như: giáo dục chủ nghĩa yêu nước; đạo đức cách mạng; Tôn giáo và chính sách tôn giáo cho cán bộ làm công tác Mặt trận, Hội Cựu Chiến binh, Đoàn cơ sở. Giảng viên lên lớp thực hiện nghiêm túc quy chế giảng dạy, kết hợp các phương pháp giảng dạy phù hợp từng chuyên đề; chú trọng áp dụng phương pháp dạy học tích cực, ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy giúp học viên nắm kiến thức một cách cơ bản và có hệ thống. Bên cạnh đó, Trung tâm còn tích cực phát động các phong trào thi đua theo chủ đề các ngày lễ lớn trong năm, tạo không khí học tập sôi nổi cho các học viên. Để tổ chức và quản lý lớp học theo hướng chất lượng, hiệu quả, thiết thực, Trung tâm đã chủ động, tích cực trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Tích cực bồi dưỡng chuyên môn, đổi mới phương thức, nội dung giảng dạy. Thường xuyên phối hợp với các Ban xây dựng Đảng, các phòng chuyên môn, đoàn thể thành phố, các chi, đảng bộ cơ sở tổ chức, quản lý tốt các lớp. Trong 11 tháng, Trung bồi dưỡng chính trị thành phố đã mở được tổng số 15 lớp đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho 1.140 lượt người học, đạt 125% kế hoạch năm.

 

Tin, ảnh: Kim Thúy - Trung tâm TT-VH thành phố