► Dành cho người dân
  ► Dành cho nhà đầu tư
  ► Dành cho Du khách
  ► Tìm kiếm
 

BẢN TIN THÀNH PHỐ

THƯ VIỆN VIDEO

Thành phố Yên Bái triển khai thực hiện giải ngân hỗ trợ cho các hộ bị thiệt hại về sản xuất nông nghiệp do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 3 năm 2018.

Ngày xuất bản: 09/11/2018 8:10:00 CH

 Thành phố Yên Bái triển khai thực hiện giải ngân hỗ trợ cho các hộ bị thiệt hại về sản xuất nông nghiệp do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 3 năm 2018.

 

Các hộ dân đến nhận tiền hỗ trợ thiệt hại về sản xuất nông nghiệp tại phường Hợp Minh

 

Các hộ dân đến nhận tiền hỗ trợ thiệt hại về sản xuất nông nghiệp tại xã Giới Phiên.

Thực hiện Quyết định số 2201/QĐ-UBND ngày 23/10/2018 của UBND tỉnh Yên Bái về việc phê duyệt kinh phí hỗ trợ cho các huyện, thị xã, thành phố để khắc phục hậu quả hoàn lưu cơn bão số 3 gây ra trên địa bàn tỉnh Yên Bái, thành phố đã chỉ đạo phòng Kinh tế và UBND các xã, phường tổ chức chi trả tiền hỗ trợ cho các hộ dân bị thiệt hại về sản xuất nông nghiệp với tổng số hộ được hỗ trợ là 3.446 hộ và tổng kinh phí hỗ trợ là 2.738.313.000 đồng. Trong đó số hộ bị thiệt hại về cây trồng, vật nuôi, thủy sản được hỗ trợ theo Nghị định số 02/2017/NĐ-CP ngày 09/01/2017 của Chính phủ là 2.762 hộ (kinh phí là 2.110.233.000 đồng); số hộ được hỗ trợ cải tạo phục hồi các diện tích lúa bị bùn đất vùi lấp là 684 hộ (kinh phí là 628.080.000 đồng). Kinh phí hỗ trợ được đảm bảo sử dụng đúng mục đích, đúng đối tượng, đúng chính sách, chế độ và công khai, minh bạch theo quy định.

 

Tin, ảnh: Cao Phương - Phòng Kinh tế thành phố