► Dành cho người dân
  ► Dành cho nhà đầu tư
  ► Dành cho Du khách
  ► Tìm kiếm
 

BẢN TIN THÀNH PHỐ

THƯ VIỆN VIDEO

Nam Cường - Với việc thực hiện chương trình phối hợp tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu

Ngày xuất bản: 01/11/2019 5:41:00 CH

 Phường Nam Cường là 1 trong 2 phường, xã của tỉnh Yên Bái được tỉnh lựa chọn xây dựng mô hình khu dân cư tự quản về bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2016-2020. Xác định với phương châm vì lợi ích của dân, thực hiện bằng sức dân và do dân tự quản. Phường Nam Cường đã xây dựng kế hoạch, thành lập Ban chỉ đạo, phối hợp với các ban, ngành, các tổ chức thành viên, tiến hành khảo sát, lựa chọn tổ dân phố Đồng Phú để xây dựng mô hình điểm tự quản bảo vệ môi trường.

 

Phụ nữ Nam Cường lao động vệ sinh bảo vệ môi trường xanh - sạch - đẹp

Với đặc điểm địa phương có diện tích đồi, rừng, vườn, ao hồ lớn, nhân dân đầu tư chăn nuôi nhiều, các mô hình sản xuất, kinh doanh dịch vụ đang được đầu tư phát triển nhanh; hệ thống rãnh thoát nước đường giao thông chưa được xây dựng bền vững, nhân dân chưa thực sự tự giác trong vệ sinh môi trường. Để triển khai tổ chức có hiệu quả, Phường Nam Cường đã chỉ đạo MTTQ, phối hợp cùng với Hội LHPN phường, cùng với Ban chỉ đạo và Ban vận động ở tổ dân phố,  tổ chức họp nhân dân phổ biến, tuyên truyền về Luật bảo vệ môi trường. Kết hợp với chi cục môi trường của tỉnh, tổ chứctập huấn, phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể xây dựng chương trình, tuyên truyền cho hội viên, đoàn viên và mọi tầng lớp nhân dân về việc vệ sinh môi trường với nội dung dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện. Tổ chức ký cam kết "Tổ dân phố tự quản bảo vệ môi trường" và "Gia đình tham gia bảo vệ môi trường" với nội dung cam kết được soạn thảo trên cơ sở các quy định của Luật Bảo vệ môi trường.

Thông qua hoạt động mô hình tự quản về bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đối khí hậu, phường đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao năng lực bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu cho đội ngũ cán bộ MTTQ, các tổ chức thành viên, nhân dân và cộng đồng tôn giáo. Vận động, phát huy những giá trị truyền thống tốt đẹp của các tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu. Vận động và huy động các nguồn lực của các tổ chức, cá nhân tôn giáo ở trong và ngoài địa phương, tham gia đóng góp bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu, như vận động nhân dân bảo tồn và gìn giữ, trồng cây xanh; bảo vệ suối, hồ, ao giữ nước; thu gom rác thải nơi công cộng, rác thải sinh hoạt trong các hộ gia đình. Vận động người dân ở cộng đồng tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường và giám sát việc thực hiện các chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu của các cơ quan Nhà nước, tổ chức, doanh nghiệp và hộ gia đình.

Qua công tác tuyên truyền, vận động xây dựng và duy trì mô hình tổ dân phố tự quản về vệ sinh môi trường, bước đầu đã đạt được kết quả đáng ghi nhận, nhân dân rất phấn khởi và tích cực hưởng ứng tham gia, vì đây là chủ trương đúng đắn, phù hợp với lòng dân, mọi người ai cũng tha thiết có môi trường, xanh, sạch, đẹp; nhân dân đã hết sức trách nhiệm, cùng chung tay góp sức để môi trường tốt lên, mỗi gia đình, mỗi người dân đã nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường, thực hiện tốt việc thu gom, phân loại rác, đổ rác đúng giờ, đúng nơi quy định, nhiều hộ đã sử dụng thùng chứa rác để đảm bảo mỹ quan và đảm bảo sạch môi trường. Nhân dân tích cực tham gia lao động vệ sinh, trồng cây xanh tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch đẹp trên các tuyến đường phố, khu di tích lịch sử văn hóa, nghĩa trang liệt sĩ. Các hộ sản xuất, kinh doanh đã thực hiện tốt giữa sản xuất kinh doanh gắn với việc đảm bảo xử lý vệ sinh môi trường, nhất là đối với các hộ chăn nuôi.

Thông qua việc xây dựng mô hình tự quản này, các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội đã phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao ý thức của hội viên, đoàn viên trong bảo vệ môi trường như chi hội phụ nữ phát động phong trào “5 không, 3 sạch” trong đó đã đảm nhận tự quản tuyến đường Láng Tròn về vệ sinh môi trường và trồng cây xanh. Xây dựng và duy trì có hiệu quả tổ tự nguyện thu gom rác thải của chi hội Nông dân, hàng ngày tổ chức thu gom rác thải tại các trục đường giao thông, vận chuyển đến điểm tập kết, thu gom và đưa đi xử lý tập trung, các điểm đổ, chứa rác thải không đúng nơi quy định được giải tỏa. Cùng với đó, việc xử lý chất thải trong chăn nuôi cũng được nhân dân thực hiện có hiệu quả. Hiện trên địa bàn tổ dân phố Đồng Phú có hơn 20 hộ đã xây dựng được hầm khí bioga, nhiều hộ đã sử dụng men vi sinh để xử lý khử mùi chất thải. Nhân dân đã tự giác khơi thông cống rãnh tiêu thoát nước thải để làm sạch môi trường

Với kết quả đạt được trong quá trình triển khai thực hiện chương trình phối hợp, đã nâng cao nhận thức cho mọi tầng lớp nhân dân về công tác bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu, qua đó nhân dân trong tổ dân phố Đồng Phú nói riêng và các tổ dân phố trên địa bàn phường Nam Cường nói chung, đã nâng cao ý thức tự giác trong mọi hoạt động, tạo thành phong trào và lan tỏa ra nhiều tổ dân phố khác.Từ đó, góp phần xây dựng môi trường luôn xanh sạch đẹp, và môi trường sinh thái trong lành cho nhân dân địa phương.

 

Thu Hồng - Trung tâm TT&VH thành phố