► Dành cho người dân
  ► Dành cho nhà đầu tư
  ► Dành cho Du khách
  ► Tìm kiếm
 

BẢN TIN THÀNH PHỐ

THƯ VIỆN VIDEO

Mặt trận tổ quốc thành phố vững tin bước vào nhiệm kỳ mới

Ngày xuất bản: 25/04/2019 2:30:00 CH

 Trong nhiệm kỳ 2014-2019, MTTQ thành phố đã luôn chú trọng đa dạng hóa các hình thức tập hợp các tầng lớp nhân dân, từng bước đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, phát huy vai trò của các cá nhân tiêu biểu trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân. Nhân dân tíchc ực tham gai các phong trào thi dua yêu nước. Phát huy quyền làm chủ của mình, tích cực tham gia giám sát và phản biện xã hội, xây dựng hệ thống chính trị thành phố yên Bái vững mạnh.

 

Ông Phùng Quang Huy - Trưởng khối MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội thành phố tặng quà các Phật tử tiêu biểu

Phát huy sức mạnh khối đoàn kết các dân tộc

Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên luôn quan tâm củng cố, xây dựng tổ chức đoàn, tổ chức hội, làm tốt công tác phát triển đoàn viên, hội viên; đa dạng hóa các hình thức tập hợp các tầng lớp nhân dân, từng bước đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, phát huy vai trò của các cá nhân tiêu biểu trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân. Đến nay MTTQ và các tổ chức thành viên đã thu hút trên 85% đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân thường xuyên tham gia hoạt động các tổ chức đoàn thể, chất lượng hoạt động, phạm vi hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể ngày càng được củng cố và mở rộng. Công tác giúp đỡ người nghèo được triển khai thực sự hiệu quả, phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”, “Tương thân tương ái” việc chăm sóc, thăm hỏi tặng quà, cho các hộ chính sách và người có công với nước được quan tâm . Trong nhiệm kỳ qua, MTTQ thành phố, các tổ chức thành viên và MTTQ các xã, phường đã hỗ trợ từ nguồn vốn xã hội hóa đã xây dựng và làm mới 275 ngôi nhà cho người nghèo, với số tiền hỗ trợ  trên 5 tỷ đồng. Điển hình như Hội cựu chiến binh, Hội phụ nữ, UBMTTQ phường Yên Ninh, xã Tuy Lộc, phường Đồng Tâm đã góp phần làm giảm số hộ nghèo của thành phố đến hết năm 2018, còn 2,69%. Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đã được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội từ thành phố đến cơ sở đã phát huy tốt vai trò nòng cốt trong công tác tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện, phối hợp với chính quyền tổ chức đăng ký triển khai các phần việc cụ thể như: tham gia xây dựng “ Đoạn đường tự quản”; “Tuyến đường hoa”; mô hình “Ánh sáng văn hóa”... Ông Nguyễn Trịnh Huy, thôn Cống Đá xã Âu Lâu: “Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM lúc đầu người dân chúng tôi còn có nhiều bỡ ngỡ, nhưng được sự tuyên truyền của MTTQ và các tổ chức đoàn thể xã, chúng tôi đã hiểu, nhân dân tích cực tham gia hiến công, hiến đất, xây dựng công trình phúc lợi như điện, đường, trường, trạm, đời sống nhân dân ngày được nâng lên. Đặc biệt là hệ thống kênh mương, nội đồng được bê tông hóa đã tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân lao động sản xuất, trao đổi hàng hóa tăng thu nhập, cải thiện cuộc sống, người dân được hưởng lợi từ chương trình xây dựng NTM rất nhiều, chúng tôi rất phấn khởi.” 

Kết quả từ năm 2014 đến nay đã kiên cố hoá, mở mới, nâng cấp 70,6 km đường giao thông nông thôn theo cơ chế nhà nước và nhân dân cùng làm; nhân dân thành phố hiến 46.082m2 đất, đóng góp trên 10 tỷ xây dựng hạ tầng cơ sở...Đến hết năm 2018 đã có 5 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, 3 xã đã hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới đang đề nghị Ban chỉ đạo cấp tỉnh thẩm định công nhận. Đến năm 2018 thành phố có hơn 300 mô hình tổ nhân dân tự quản, đang phát huy tốt; ý thức chấp hành pháp luật và tính tự giác của nhân dân được nâng lên, vệ sinh môi trường được cải thiện, an ninh trật tự được bảo đảm, hằng năm có trên 92% số hộ gia đình đạt danh hiệu “Gia đình văn hoá", 70% thôn, tổ dân phố đạt danh hiệu “Thôn văn hoá”, “Tổ dân phố văn hoá", có 6/9 phường đạt danh hiệu phường văn minh đô thị.

 

Bàn giao nhà nhân đạo cho hội viên chữ thập đỏ xã Văn Tiến

Tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền vững mạnh

Mặt trận Tổ quốc các cấp và các tổ chức thành viên tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia đóng góp ý kiến nhằm xây dựng Đảng chính quyền vững mạnh, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân về tình hình thực hiện các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước tại địa phương. Vận động nhân dân tham gia ý kiến đóng góp vào văn kiện Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015-2020, quán triệt học tập các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, tham gia ý kiến cho cán bộ đảng viên ở nơi công tác, nơi cư trú về thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Nghị quyết TW4 (khóa XII) về: Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “Tự diễn biến”, “Tự chuyển hóa” trong nội bộ. MTTQ các cấp đã thực hiện tốt công tác giám sát và phản biện xã hội theo quy định của pháp luật, trong nhiệm kỳ qua, MTTQ đã chủ trì và phối hợp với các đoàn thể, các cơ quan chức năng giám sát được 07 cuộc, tập trung vào giám sát việc thực hiện các chính sách như: việc đền bù, hỗ trợ tái định cư cho các hộ gia đình trong diện thu hồi giải phóng mặt bằng, việc làm nhà cho người có công, người nghèo, việc hỗ trợ kinh phí cho các hộ sản xuất nông nghiệp, giám sát việc giải quyết đơn thư, khiếu nại tố cáo của công dân, vai trò trách nhiệm của người đứng đầu chính quyền cấp xã trong việc tiếp công dân. Phối hợp giám sát 75 cuộc với 255 lượt tại các cơ quan, phòng, ban và xã, phường, tổ chức 165 hội nghị tiếp xúc cử tri trước và sau mỗi kỳ họp với đoàn Đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, từng bước đổi mới, nâng cao chất lượng việc tổ chức tiếp xúc cử tri; nâng cao trách nhiệm của đại biểu HĐND và lãnh đạo các cấp trong việc đối thoại với cử tri. Phối hợp với HĐND giám sát việc trả lời ý kiến cử tri; tham gia công tác tiếp dân định kỳ, thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở. 5 năm qua, ban giám sát đầu tư cộng đồng giám sát 246 cuộc, tập trung giám sát việc xây dựng nhà văn hoá, làm đường giao thông nông thôn, xoá nhà tạm cho các hộ nghèo....Điển hình như ban thanh tra nhân dân xã Văn Tiến, Tuy Lộc, phường Nam Cường, Yên Ninh... Công tác hòa giải ở khu dân cư duy trì  hoạt động hiệu quả , góp phần giữ gìn an ninh, trật tự ở khu dân cư, quyền làm chủ của nhân dân được thực hiện nghiêm túc, làm cho người dân tự giác thực hiện nghĩa vụ và trách nhiệm của mình, khắc phục tình trạng quan liêu, cửa quyền của một số cán bộ, công chức, viên chức, xây dựng phong cách làm việc gần dân, trọng dân, vì dân và có trách nhiệm với dân hơn. Ông Phùng Quang Huy, trưởng khối MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội thành phố : Trong nhiệm kỳ 2019-2024, MTTQ thành phố tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước; hướng mạnh hoạt động về cơ sở. Triển khai hiệu quả cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Phát huy quyền làm chủ của nhân dân, nâng cao hiệu quả các hoạt động giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc, tích cực tham gia xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của Mặt trận các cấp, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc trong tình hình mới. Nâng cao chất lượng, đội ngũ cán bộ, kiện toàn bộ máy hệ thống mặt trận từ thành phố đến Ban công tác mặt trận ở các thôn, tổ hoạt động thực sự có hiệu quả đảm bảo là cầu nối giữa Đảng với nhân dân.

Nhìn lại chặng đường 5 năm qua, thành tựu và những bài học kinh nghiệm được đúc rút là nền tảng vững chắc để MTTQ thành phố Yên Bái tiếp tục vững tin bước vào nhiệm kỳ mới.

 

Bài, ảnh: Lê Hương - Thanh Nghị