► Dành cho người dân
  ► Dành cho nhà đầu tư
  ► Dành cho Du khách
  ► Tìm kiếm
 

BẢN TIN THÀNH PHỐ

THƯ VIỆN VIDEO

Đảng bộ thành phố Yên Bái: Nỗ lực cho kỳ đại hội thành công

Ngày xuất bản: 02/07/2020 4:23:00 CH

 Đến ngày 17/5/2020, Đảng bộ đã chỉ đạo 54/54 chi, đảng bộ cơ sở tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ 2020-2025, đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng. Hiện tiến độ thực hiện và các nội dung công việc sẵn sàng cho Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025 cơ bản đảm bảo theo kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

 

Các tuyến đường thành phố được trang trí cờ hoa chào mừng kỷ niệm các ngày lễ của tỉnh, hướng tới đại hội Đảng bộ thành phố Yên Bái khóa XX

Theo tinh thần Chỉ thị số 35 ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị và Kế hoạch 145 ngày 2/7/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Đảng bộ thành phố Yên Bái đã triển khai Kế hoạch số 150 ngày 12/7/2019 triển khai thực hiện tổ chức đại hội đảng bộ các cấp. Trong đó, Đảng bộ thành phố đã xác định đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, là nền tảng quan trọng để ổn định chính trị, thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế, văn hóa, xã hội trên địa bàn. Đến ngày 17/5/2020, Đảng bộ đã chỉ đạo 54/54 chi, đảng bộ cơ sở tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ 2020-2025, đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng và đầy đủ 4 nội dung.

Trước đó, để tiến tới Đại hội các chi, đảng bộ cơ sở, Thành uỷ Yên Bái đã thành lập các đoàn công tác chỉ đạo đại hội, tiến hành duyệt văn kiện, nhân sự Đại hội, chỉ đạo làm tốt công tác tuyên truyền, trang trí khánh tiết và các điều kiện khác để tổ chức thành công Đại hội. Kết quả bầu Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, chức danh Bí thư, Phó Bí thư nhiệm kỳ 2020-2025 đều đúng so với dự kiến nhân sự do cấp ủy khóa cũ giới thiệu và đã được Ban Thường vụ Thành ủy phê duyệt. Đã bầu được 393 đồng chí tham gia cấp ủy cơ sở khoá mới. Qua đánh giá, về công tác chuẩn bị, các cấp ủy cơ sở ở thành phố đã bám sát hướng dẫn của Thành ủy để xây dựng dự thảo văn kiện và có sự tiếp thu, chỉnh sửa. Công tác nhân sự được xây dựng trên cơ sở phương án quy hoạch của Thành ủy đảm bảo về chất lượng và đúng quy trình. Thời gian tiến hành Đại hội đảm bảo theo đúng kế hoạch, đảng viên dự đại hội đầy đủ, thái độ tham dự đại hội nghiêm túc, chấp hành tốt nội quy, quy chế làm việc của đại hội, thể hiện trách nhiệm trong thảo luận, lựa chọn nhân sự để bầu vào cấp ủy khóa mới. Về chất lượng tổ chức đại hội, các chi, đảng bộ đã xây dựng, sắp xếp chương trình một cách hợp lý, tiếp thu chương trình của đại hội điểm đảm bảo thời gian và trình tự. Việc trang trí trong hội trường đảm bảo đúng quy định và thể hiện sự trang trọng. Sự điều hành của Đoàn Chủ tịch các đại hội thể hiện sự nghiêm túc, theo trình tự và các nội dung đều cụ thể hóa bằng văn bản. Các văn kiện đại hội được chuẩn bị đầy đủ, chu đáo, đúng quy định, công tác chuẩn bị nhân sự chặt chẽ, đúng quy trình, khái quát được những vấn đề chính. Phần mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu của nhiệm kỳ có tính khả thi cao, đảm bảo sự thống nhất với mục tiêu, nhiệm vụ chung của Đảng bộ thành phố. Đại hội bầu đủ số lượng theo quy định, chất lượng nhân sự tham gia Ban Chấp hành khoá mới bảo đảm tiêu chuẩn, trình độ, cơ cấu. Công tác tuyên truyền trước, trong và sau đại hội bảo đảm đúng sự chỉ đạo, định hướng chính trị, tư tưởng của cấp ủy, bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động, tạo không khí phấn khởi, tin tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào đại hội. Các phong trào thi đua yêu nước, các công trình, phần việc chào mừng đại hội được triển khai rộng khắp và đem lại hiệu quả tích cực. Việc tham gia góp ý vào các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng và Dự thảo Báo cáo chính trị của Đảng bộ thành phố lần thứ XX được thực hiện theo đúng hướng dẫn; thảo luận có trọng tâm, trọng điểm, sát thực tế, nhất là đã đề cập đa dạng các lĩnh vực công tác xây dựng Đảng, chính quyền, hoạt động của các đoàn thể, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội. Không ngừng đổi mới, sáng tạo, phát huy tối đa các tiềm năng, lợi thế, tận dụng mọi thời cơ, đẩy mạnh thu hút đầu tư phát triển kinh tế nhanh, bền vững; tập trung mở rộng không gian đô thị gắn với bảo vệ môi trường và phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ; không ngừng chăm lo nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, xây dựng con người thành phố Yên Bái văn minh, thân thiện, đoàn kết, sáng tạo, hội nhập; bảo đảm vững chắc quốc phòng - an ninh; phấn đấu xây dựng thành phố Yên Bái sớm trở thành đô thị loại II “xanh, bản sắc, hạnh phúc”, xứng tầm là đầu tàu, động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Về công tác nhân sự, Đảng bộ thành phố đã thực hiện rà soát, bổ sung quy hoạch nhiệm kỳ 2015-2020 và quy hoạch nhiệm kỳ 2020-2025, trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy phê duyệt. Tiểu ban nhân sự đại hội đã tham mưu Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố thực hiện đầy đủ các bước quy trình xây dựng phương án số lượng, cơ cấu Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy nhiệm kỳ 2020-2025. Đến nay đã thực hiện xong các bước quy trình nhân sự tái cử Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và các chức danh lãnh đạo chủ chốt của thành phố. Về công tác kiểm tra, giám sát, chỉ đạo phòng, ban chuyên môn phối hợp với các đơn vị liên quan tập trung giải quyết dứt điểm đơn thư khiếu nại, tố cáo ngay từ cơ sở. Làm rõ những vấn đề có liên quan đến nhân sự trước khi tiến hành đại hội; thành lập Tổ công tác xử lý đơn thư phục vụ Đại hội.

Ông Phạm Ngọc Võ - Thủ trưởng Cơ quan Tổ chức - Nội vụ thành phố khẳng định: “Công tác xây dựng văn kiện và nhân sự được coi là nội dung theo chốt, quan trọng quyết định thành công của đại hội. Trong việc lựa chọn nhân sự, cấp ủy cơ sở đã thực hiện nghiêm túc theo đúng quy trình 5 bước, đảm bảo thời gian kế hoạch đề ra; trong đó đặc biệt quan tâm việc phát hiện nhân tố mới có đức, có tài, có triển vọng phát triển, nhất là cán bộ trẻ, cán bộ nữ để tạo nguồn cán bộ và thực hiện chủ trương đổi mới cấp ủy. Trong nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ thành phố đề ra chỉ tiêu thực hiện phải đạt tỷ lệ cấp ủy viên là nữ từ 15% trở lên; tỷ lệ cán bộ trẻ dưới 40 tuổi đạt từ 10% trở lên. Đặc biệt, thực hiện ngay từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025 có 100% Bí thư Đảng ủy và Chủ tịch UBND các xã, phường của thành phố không phải là người địa phương”.

Hiện các điều kiện đảm bảo cho Đại hội đã và đang tiếp tục khẩn trương hoàn tất, sẵn sàng cho Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ được tổ chức vào đầu tháng 7/2020. Với sự chuẩn bị nghiêm túc, đảm bảo các điều kiện theo đúng quy định, Đại hội là đợt sinh hoạt chính trị có ý nghĩa quan trọng của Đảng bộ và nhân dân thành phố sẽ thành công tốt đẹp, đáp ứng sự mong đợi và kỳ vọng của cán bộ, đảng viên, nhân dân thành phố.

 

   Kim Thúy - Trung tâm TT& VH thành phố Yên Bái