► Dành cho người dân
  ► Dành cho nhà đầu tư
  ► Dành cho Du khách
  ► Tìm kiếm
 

BẢN TIN THÀNH PHỐ

THƯ VIỆN VIDEO

Đại hội Đảng bộ xã Giới Phiên lần thứ XXXI, nhiệm kỳ 2020-2025 thành công tốt đẹp

Ngày xuất bản: 12/05/2020 9:03:00 CH

 Trong 2 ngày 11,12/5/2020, Đảng bộ xã Giới Phiên đã tổ chức Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXXI, nhiệm kỳ 2020-2025. Tới dự và chỉ đạo đại hội có đồng chí Đỗ Đức Minh, Bí thư Thành ủy và các đồng chí trong đoàn công tác của thành phố, 91 đảng viên ưu tú đại diện cho 228 đảng viên trong toàn Đảng bộ.

 

Đồng chí Đỗ Đức Minh, Bí thư Thành ủy tặng hoa chúc mừng Đại hội

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ xã Giới Phiên đã lãnh đạo chính quyền, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội và Nhân dân đoàn kết, thống nhất hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu đề ra. Kinh tế tiếp tục phát triển, đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân không ngừng được nâng lên.Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng xã hội trên địa bàn năm 2020 đạt 54,2 tỷ đồng, tăng 186,6%  so với năm 2015, đạt 109,4% so mục tiêu nghị quyết đại hội. Giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp ước thực hiện năm 2020 đạt  60,1 tỷ đồng, tăng 240,4% so với năm 2015, bằng 250% so với  mục tiêu Nghị quyết Đại hội. Giá trị sản xuất nông lâm nghiệp, thủy sản đạt 48,6 tỷ đồng, tăng 138,8 % so với năm 2015, bằng 115% mục tiêu nghị quyết đại hội. Giá trị thu nhập trên ha đất canh tác và nuôi trồng thủy sản đạt 125 triệu đồng, đạt 131,6% mục tiêu Nghị quyết đại hội. Kết cấu hạ tầng được đầu tư đáp ứng yêu cầu phát triển. Trong 5 năm, đã kiên cố hóa được 18,5 km đường GTNT, tạo ra mạng lưới giao thông đi lại thuận lợi. Thực hiện tốt công tác quản lý đất đai theo quy định, triển khai thực hiện nghiêm các chính sách, pháp luật của Nhà nước về quản lý tài nguyên môi trường. Thu ngân sách trên địa bàn hàng năm đều vượt mức dự toán thành phố giao, bình quân mỗi năm tăng thu 15%. Huy động mọi nguồn lực thực hiện công tác giảm nghèo, tạo điều kiện thuận lợi giúp đỡ cho hộ nghèo vay vốn phát triển kinh tế. Hiện nay tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 3,41%. Hoạt động của UBND hiệu lực, hiệu quả và đạt được nhiều kết quả tích cực. Vai trò của Mặt trận tổ quốc, các đoàn thể chính trị xã hội được nâng lên. quốc phòng - an ninh được đảm bảo ổn định và giữ vững. Hoạt động của hệ thống chính trị có nhiều đổi mới. Công tác xây dựng Đảng được chú trọng. Đã đạt và vượt 22 chỉ tiêu nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra. Công tác xây dựng Đảng được trú trọng, có nhiều đổi mới. Trong nhiệm kỳ đã kết nạp được 40 đảng viên, đạt 100%  mục tiêu đại hội. Đảng bộ xã cũng tập trung lãnh đạo thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị một cách thường xuyên và nghiêm túc.

Tới dự và phát biểu chỉ đạo tại đại hội, đồng chí Đỗ Đức Minh, Bí thư Thành ủy đã ghi nhận và biểu dương những kết quả mà Đảng bộ xã Giới Phiên đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí cũng đánh giá cao sự quyết tâm của Đảng bộ đưa ra các giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ tới với tính đột phá cao. Để xã Giới Phiên phát triển nhanh bền vững hơn nữa trong xu thế đô thị hóa, đồng chí cũng nhấn mạnh một số nội dung trọng tâm mà Đảng bộ xã cần quan tâm thực hiện. Đó là: Phải xác định đúng trọng tâm động lực trong phát triển kinh tế của xã, tạo điều kiện thuận lợi phát triển nhanh các thành phần kinh tế nhất là các ngành kinh tế mũi nhọn. Đẩy mạnh phát triển kinh tế TMDV là ngành kinh tế mũi nhọn của xã, đưa Giới Phiên từng bước trở thành trung tâm thương mại dịch vụ lớn của thành phố. Xác định sản xuất nông nghiệp là một trong những nhiệm vụ quan trọng nên trong thời gian tới xã tìm hướng xây dựng định hướng cụ thể xây dựng các sản phẩm chủ lực như chăn nuôi lợn, gia cầm, cây ăn quả, trồng đào cảnh, sản xuất miến đao. Tập trung phát triển kinh tế - xã hội, nông thôn mới nâng cao đời sống nhân dân hướng tới mục tiêu đưa Giới Phiên trở thành phường. Tăng cường công tác quản lý quy hoạch, quản lý đất đai. Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện công tác giải phóng mặt bằng trên địa bàn. Đẩy mạnh phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe ban đầu cho Nhân dân, nâng cao chất lượng giáo dục. Không ngừng nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho Nhân dân. Tăng cường xây dựng nền quốc phòng toàn dân, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Tập trung xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, nâng cao năng lực sức chiến đấu của tổ chức Đảng. Đổi mới phương thức hoạt động của MTTQ và các đoàn thể. Củng cố xây dựng chính quyền vững mạnh tạo niềm tin của Nhân dân với Đảng....

 

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ xã Giới Phiên khóa XXXI, nhiệm kỳ 2020-2025

Trong nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ xã Giới Phiên phấn đấu thực hiện mục tiêu nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh; thu hút mạnh mẽ các nguồn lực đầu tư, xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ; đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng kinh tế đô thị; không ngừng nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân; hoàn thành xây dựng nông thôn mới nâng cao. Phấn đấu xây dựng xã trở thành phường trước năm 2025. Trong đó đề ra mục tiêu phấn đấu đến năm 2025 thu ngân sách trên địa bàn đạt 25 tỷ đồng; Giá trị sản xuất nông, lâm, nghiệp, thủy sản đạt 61 tỷ đồng; giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn đạt 100 tỷ đồng; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đến năm 2025 đạt 280 tỷ đồng; tỷ lệ giảm hộ nghèo bình quân mỗi năm 0,94%; tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ hằng năm đạt từ 85% trở lên. 100% chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ; đảng bộ đạt trong sạch vững mạnh.

Với tinh thần dân chủ, đoàn kết, Đại hội đã bầu 15 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ xã Giới Phiên khóa XXXI, nhiệm kỳ 2020-2025, bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ thành phố khóa XX, đồng chí Nguyễn Văn Giáp được tín nhiệm tái cử chức danh Bí thư Đảng ủy xã nhiệm kỳ 2020-2025.

 

Việt Hà - Đào Hạnh (Trung tâm TT&VH thành phố)