► Dành cho người dân
  ► Dành cho nhà đầu tư
  ► Dành cho Du khách
  ► Tìm kiếm
 

BẢN TIN THÀNH PHỐ

THƯ VIỆN VIDEO

Thành phố kiểm tra 3 chi, đảng bộ trực thuộc về thực hiện Chỉ thị 03
Ngày xuất bản: 24/05/2013 2:45:47 CH

Đoàn Công tác của thành ủy Yên Bái do đồng chí Vũ Đình Bế Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy làm trưởng đoàn vừa tổ chức kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị số 03 của Bộ chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tại cơ sở.

Đồng chí Vũ Đình Bế - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy,

Trưởng đoàn công tác kết luận tại buổi làm việc ở Đảng bộ Bệnh viện

Đa khoa thành phố

Sau khi tổ chức quán triệt, hướng thực hiện Chỉ thị số 03 của Bộ chính trị về tiếp tục đẩy mạnh “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” gắn với công việc, nhiệm vụ cụ thể của từng cấp, từng ngành, các Chi, Đảng bộ trực thuộc Đảng bộ thành phố đã triển khai tới toàn thể cán bộ, đảng viên.

Để thực hiện Chỉ thị có hiệu quả và có chiều sâu, các Chi, Đảng bộ trực thuộc Đảng bộ thành phố đều đã thành lập Bộ phận giúp việc. Đồng thời ban hành quy chế hoạt động để tham mưu với cấp ủy triển khai việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” tại đơn vị mình. Các Chi, Đảng bộ cũng đã xác định đây là một nhiệm vụ chính trị quan trọng của cấp ủy góp phần vào công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết Trung ương 4 của Ban chấp hành Trung ương Đảng về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” gắn với nội dung đợt sinh hoạt chính trị “Yên Bái học tập và làm theo lời Bác” cũng như gắn với triển khai thực hiện các nghị quyết, đề án, chuyên đề về xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và thành phố. Qua đó đã xây dựng, ban hành nhiều văn bản hướng dẫn, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Chỉ thị. Nội dung các văn bản chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 03 của Bộ chính trị đã cụ thể hóa, bám sát vào các nhiệm vụ cụ thể như đối với khối hành chính sự nghiệp gắn học tập và làm theo Bác với cải cách thủ tục hành chính, ngành Y tế thực hiện theo lời dạy của Bác “Lương y như từ mẫu” nâng cao chất lượng khám chữa bệnh tại tuyến y tế cơ sở; ngành giáo dục gắn với thực hiện tốt cuộc vận động của ngành là tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy, xây dựng “Trường học thân thiện, học sinh tích cực” và “Mỗi thầy giáo, cô giáo là tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo”,…

Cấp ủy Chi bộ Tòa án nhân dân thành phố trình bày báo cáo thực hiện Chỉ thị 03

Qua theo dõi, kiểm tra điểm tại ba đơn vị gồm Đảng bộ Bệnh viện Đa khoa thành phố, Chi bộ Phòng Giáo dục và Đào tạo và Chi bộ Tòa án nhân dân thành phố cho thấy các đơn vị đã nghiêm túc triển khai quán triệt, thực hiện đúng yêu cầu. Tình trạng triển khai Chỉ thị mang tính hình thức, qua loa và làm lướt đã được hạn chế. Ngoài ra, các Chi, Đảng bộ trực thuộc Đảng bộ thành phố còn chú trọng giới thiệu và nhân rộng những mô hình tiêu biểu, xuất sắc để góp phần nâng cao nhận thức, ý thức trong cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân về việc học tập và làm theo Bác./.

 
Kim Thúy (Đài TT-TH thành phố Yên Bái)