► Dành cho người dân
  ► Dành cho nhà đầu tư
  ► Dành cho Du khách
  ► Tìm kiếm
 

BẢN TIN THÀNH PHỐ

THƯ VIỆN VIDEO

Quyết tâm mới - Thắng lợi mới
Ngày xuất bản: 16/02/2016 7:35:23 SA

 

LBBT: Nhân dịp đầu xuân Bính Thân, đồng chí Ngô Hạnh Phúc - Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Thành ủy đã dành cho phóng viên Đài Truyền thanh thành phố cuộc phỏng vấn. Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.

 

Lãnh đạo thành phố đi kiểm tra công trình đường tránh ngập

   P.v: Năm 2016 - năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết nhiệm kỳ 2015-2020, xin đồng chí cho biết  thành phố sẽ tập trung vào những nhiệm vụ gì và đâu là khâu đột phá?

   Đ.c Ngô Hạnh Phúc: Trong năm 2016 thành phố xác định 27 chỉ tiêu về kinh tế, văn hoá xã hội, môi trường, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị với mục tiêu tổng quát là: "Tiếp tục đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ; hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền; huy động tổng hợp sức mạnh của hệ thống chính trị và nhân dân; đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững; ưu tiên đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng; từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân. Tăng cường củng cố quốc phòng - an ninh, giữ vững an ninh chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội; tập trung cải cách hành chính, quản lý trật tự đô thị" gắn với thực hiện chủ đề trọng tâm năm 2016 của thành phố "Thiết lập kỷ cương văn minh đô thị, đẩy mạnh cải cách hành chính và thu hút nguồn lực đầu tư".Trong công tác xây dựng đảng tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ. Trọng tâm là đổi mới phương thức lãnh đạo hướng về cơ sở. Thực hiện tốt việc bầu cử Quốc hội khóa XIV và HĐND các cấp. Trong phát triển kinh tế xã hội, tiếp tục phát huy nội lực gắn với thu hút có hiệu quả các nguồn lực đầu tư phát triển. Tăng cường công tác quản lý đô thị. Thực hiện cải cách hành chính, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững. Duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế, thu ngân sách 420 tỷ đồng trở lên, tổng vốn đầu tư phát triển đạt 3100 tỷ đồng, thực hiện tốt an sinh xã hội, từng bước nâng cao đời sống nhân dân, xây dựng quốc phòng an ninh vững mạnh làm tiền đề để tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong những năm tiếp theo.

   P.v: Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XIX đặt mục tiêu phấn đấu xây dựng thành phố trở thành đô thị loại 2 trước năm 2020. Thành phố xác định những nhiệm vụ trọng tâm nào và giải pháp để thực hiện thắng lợi những mục tiêu này, thưa đồng chí?

   Đ.c Ngô Hạnh Phúc: Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ  xây dựng thành phố Yên Bái trở thành đô thị loại 2 trước năm 2020 theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XIX và đáp ứng yêu cầu phát triển với tốc độ cao hơn về kinh tế, xã hội. Thành phố đã xác định mục tiêu và một số định hướng, giải pháp chủ yếu như sau:

   Thứ nhất: Thực hiện tốt quy hoạch chung thành phố Yên Bái đã được phê duyệt, đồng thời rà soát, điều chỉnh quy hoạch chung cho phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ mới, theo hướng tập trung đầu mối giao thông về khu vực phía Nam của thành phố, xây dựng các tuyến đường vành đai, kết hợp với giao thông nội thị. Trên cơ sở quy hoạch được duyệt, có phân kỳ đầu tư hợp lý, tập trung triển khai các dự án có ý nghĩa quan trọng cho việc phát triển kinh tế - xã hội...

    Thứ hai: Tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế cao và bền vững gắn với bảo vệ môi trường. Phát huy tiềm năng, lợi thế của thành phố, đặc biệt là lợi thế về giao thông, tạo điều kiện thuận lợi để huy động nội lực, đẩy mạnh công tác xúc tiến đầu tư nhằm thu hút các nguồn lực đầu tư từ bên ngoài, tạo sự chuyển biến tích cực trong phát triển kinh tế thành phố

   Thứ ba: Tập trung huy động các nguồn lực đầu tư từ nhiều kênh khác nhau: tranh thủ được nguồn đầu tư từ ngân sách Trung ương, ngân sách tỉnh, nguồn vốn viện trợ, nguồn xã hội hóa, nguồn đóng góp của tổ chức và nhân dân và các nguồn vốn khác... đầu tư hoàn thành những dự án hạ tầng kỹ thuật có quy mô và kinh phí lớn, những dự án trọng điểm trên địa bàn thành phố. Khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội bằng các hình thức BT, BOT, BTO, PPP...

   Rà soát và xây dựng các danh mục thu hút đầu tư các dự án, có cơ chế khuyến khích tạo điều kiện tốt nhất cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước, giảm bớt thủ tục hành chính, tạo điều kiện tối đa về thủ tục cho các nhà đầu tư.

   Thứ tư: Đẩy mạnh xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị đồng bộ, ưu tiên đầu tư các dự án trọng tâm, trọng điểm, có bước đi và lộ trình phù hợp đáp ứng điều kiện đô thị loại II trong những năm tới. Trong đó, tập trung thực hiện dự án nâng cấp đô thị thành phố từ nguồn vốn vay của Ngân hàng thế giới. Nâng cấp, cải tạo các tuyến đường giao thông đô thị hiện có, kết hợp với xây dựng hạ tầng kỹ thuật. Tập trung nguồn lực ngân sách tiếp tục đầu tư nâng cấp cải tạo các tuyến đường giao thông đô thị hiện có theo hướng đồng bộ kết hợp với xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị.

   Thứ năm: Tập trung thiết lập trật tự kỷ cương đô thị, tiếp tục thực hiện Nghị quyết 05 về nếp sống văn minh đô thị và triển khai xây dựng nghị quyết của Ban chấp hành về quản lý đô thị văn minh hiện đại. Hướng tới tạo sự thay đổi căn bản trong ý thức của người dân về nếp sống văn minh và trật tự của một dô thị văn minh đáp ứng tiêu chí đô thị loại 2

   P.v: Dự án xây dựng Trung tâm thương mại, vui chơi, giải trí và Nhà phố Thương mại Shop - House của Tập đoàn Vingroup với tổng mức đầu tư 700 tỷ đồng tại công viên Yên Hòa, thành phố Yên Bái là 1 trong só 27 dự án đã được UBND tỉnh Yên Bái cấp giấy chứng nhận đầu tư. Thành phố đặt kỳ vọng gì vào dự án này thưa đồng chí?

   Đ.c Ngô Hạnh Phúc: Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XIX đã xác định một trong 5 nhiệm vụ trọng tâm là Phát triển thương mại, dịch vụ nhanh, bền vững, trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong phát triển kinh tế. Vì thế, sau khi dự án xây dựng trung tâm thương mại, vui chơi giải trí và nhà phố thương mại Shop - House được tỉnh cấp chứng nhận đầu tư, thành phố đã quyết định điều chỉnh cục bộ quỹ đất sang thành đất dịch vụ thương mại có định hướng, đất ở đô thị (shop-house), đất công viên cây xanh và đất giao thông nội bộ với tổng diện tích đất quy hoạch là 33.397m2. Đây là dự án quan trọng sau khi hoàn thành sẽ góp phần làm thay đổi diện mạo thành phố theo hướng văn minh hiện đại, đáp ứng yêu cầu, tạo ra cơ hội phát triển, đồng thời tạo sự liên kết với các điểm du lịch các huyện, thị trong tỉnh cũng như các tỉnh trong vùng trung du miền núi phía bắc và kết nối các địa phương trên tuyến đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai.

   P.v: Với quan điểm ưu tiên thu hút đầu tư, mời gọi đầu tư vào thành phố những dự án công nghiệp sạch, thân thiện với môi trường, đồng chí có thể hé mở những tín hiệu vui trong công tác thu hút mời gọi đầu tư vào thành phố Yên Bái trong năm mới này?

   Đc: Ngô Hạnh Phúc: Trước hết, phải khẳng định rằng, thành phố Yên Bái có nền tảng quan trọng và những điều kiện hết sức thuận lợi để thu hút các nguồn lực đầu tư vào phát triển kinh tế của địa phương:

   Thứ nhất, năm 2013, thành phố đã tổ chức thành công hội nghị xúc tiến đầu tư với chủ đề “Yên Bái - Tiềm năng và cơ hội đầu tư” với quy mô quốc gia, qua đó đã tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu hình ảnh, con người, quê hương và tiềm năng, thế mạnh cùng với những cơ chế, chính sách thuận lợi của tỉnh và thành phố Yên Bái.  

   Thứ hai, trong giai đoạn 2016-2020, thành phố Yên Bái xác định mục tiêu phát triển kinh tế với tốc độ nhanh và bền vững, xây dựng đô thị sinh thái đặc trưng: thành phố xanh, văn minh và hiện đại. Khuyến khích và tạo điều kiện cho các dự án đầu tư vào thành phố phù hợp với tiềm năng lợi thế của Yên Bái. Trong đó, đẩy mạnh thu hút các ngành nghề, sản phẩm mới sử dụng công nghệ tiên tiến, thân thiện với môi trường như: may mặc, lắp máy thiết bị, sản xuất linh kiện điện tử, công nghiệp hỗ trợ... để tận dụng tối đa lợi thế về lao động tại địa phương và bảo vệ môi trường.

   Thứ ba, năm 2012, UBND tỉnh Yên Bái phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thành phố Yên Bái đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, đây là cơ sở để thành phố triển khai thực hiện các dự án lớn về phát triển đô thị hạ tầng kinh tế - xã hội; công nghiệp, vùng nguyên liệu tập trung, các dự án phát triển du lịch vùng, sản phẩm đặc trưng của địa phương. 

   Thứ tư, Yên Bái có nguồn nguyên liệu với sản lượng lớn phục vụ cho công nghiệp chế biến nông, lâm sản xuất khẩu; nguồn khoáng sản dồi dào phục vụ cho xuất khẩu và sản xuất công nghiệp. Đây là tiềm năng rất lớn cho các nhà đầu tư xây dựng các ngành công nghiệp chế biến khoáng sản, công nghiệp vật liệu xây dựng; công nghiệp cơ khí lắp máy, điện tử, công nghiệp hỗ trợ... Trên địa bàn thành phố có  2 khu công nghiệp phía Nam và Âu Lâu. Thành phố hiện đang quản lý 2 cụm công nghiệp Đầm Hồng và Âu Lâu. Năm 2016, thành phố sẽ tiếp tục xây dựng mở rộng cụm công nghiệp Âu Lâu (giai đoạn II), hoàn thiện kỹ thuật hạ tầng cụm công nghiệp Đầm Hồng.

   Đặc biệt, trong tháng 12/2015 UBND tỉnh Yên Bái, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Tổ chức Xúc tiến thương mại Nhật Bản (JETRO) đã tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư giữa tỉnh Yên Bái và các doanh nghiệp Nhật Bản. Hội nghị là bước khởi đầu vô cùng quan trọng tạo điều kiện thuận lợi để các nhà đầu tư và doanh nghiệp của Nhật Bản tìm hiểu về tiềm năng, cơ chế, chính sách ưu đãi và môi trường đầu tư của tỉnh Yên Bái nói chung và thành phố Yên Bái nói riêng. Từ đó thúc đẩy hoạt động xúc tiến thương mại, đầu tư phát triển vào địa phương trong năm 2016.

P.v: Vâng, xin cảm ơn đồng chí!

Thực hiện: Bích Liên