► Dành cho người dân
  ► Dành cho nhà đầu tư
  ► Dành cho Du khách
  ► Tìm kiếm
 

BẢN TIN THÀNH PHỐ

THƯ VIỆN VIDEO

KẾ HOẠCH 07/KH-BTC Tổ chức các hoạt động chào mừng Đại hội lần thứ XII của Đảng; Kỷ niệm 86 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2016) và đón xuân Bính Thân 2016
Ngày xuất bản: 18/01/2016 1:46:39 CH

 

 KẾ HOẠCH 07/KH-BTC

Tổ chức các hoạt động chào mừng Đại hội lần thứ XII của Đảng;

 Kỷ niệm 86 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2016)

và đón xuân Bính Thân 2016

 

 

Thực hiện Kế hoạch số 05/KH-BTC ngày 08/01/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 86 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2016) và đón xuân Bính Thân 2016; thiết thực lập thành tích chào mừng Đại hội lần thứ XII của Đảng; Ban Tổ chức những ngày lễ lớn thành phố xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động chào mừng Đại hội lần thứ XII của Đảng, kỷ niệm 86 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam và đón Xuân Bính Thân 2016 với những nội dung cụ thể như sau:

            I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Ôn lại truyền thống vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam trong suốt 86 năm đấu tranh cách mạng, giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân thành phố Yên Bái về ý nghĩa, tầm quan trọng của Đại hội Đảng bộ các cấp, đặc biệt là Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

2. Gắn công tác tuyên truyền Đại hội lần thứ XII của Đảng với tuyên truyền kỷ niệm những ngày lễ lớn trong năm 2016; tạo không khí vui tươi, phấn khởi mừng Đảng quang vinh, mừng xuân Bính Thân 2016, mừng đất nước quê hương đổi mới, đồng thời là dịp để biểu dương phát huy những thành tựu to lớn của quê hương, đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN; qua đó giáo dục sâu sắc lòng yêu Tổ quốc, yêu chủ nghĩa xã hội, khơi dậy lòng tự hào dân tộc, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa vì dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

3. Hoạt động tuyên truyền phải phong phú, sâu rộng, hiệu quả, sát thực, tạo được phong trào thi đua rộng khắp trong toàn Đảng bộ và nhân dân thành phố, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội lần XVIII Đảng bộ tỉnh, Nghị quyết Đại hội lần thứ XIX Đảng bộ thành phố.

4. Các hoạt động phục vụ tết Nguyên đán Bính Thân 2016, phải đảm bảo cho nhân dân đón tết cổ truyền dân tộc trong không khí vui tươi, lành mạnh, an toàn và tiết kiệm. Thể hiện sự quan tâm, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân của các cấp uỷ Đảng, chính quyền từ thành phố đến cơ sở; tạo động lực tinh thần mới cho toàn Đảng bộ và nhân dân các dân tộc thành phố tiếp tục thực hiện việc  “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

II.  CHỦ ĐỀ VÀ NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN

1. Chủ đề.

Các hoạt động chào mừng Đại hội lần thứ XII của Đảng, kỷ niệm 86 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và đón Xuân Bính Thân 2016 với chủ đề “Mừng Đảng, mừng Xuân, mừng đất nước quê hương đổi mới”.

2. Nội dung tuyên truyền.

- Khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng đối với thành quả cách mạng Việt Nam 86 năm qua; Nêu bật ý nghĩa lịch sử, tính thời đại sâu sắc về sự ra đời

của Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện.

- Những thành tựu vĩ đại của dân tộc, của Đảng Cộng sản Việt Nam, của Đảng bộ tỉnh Yên Bái và Đảng bộ thành phố Yên Bái trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Cổ vũ động viên các tầng lớp nhân dân trên địa bàn ra sức thi đua yêu nước, quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa – xã hội, đảm bảo an sinh xã hội, giữ vững ổn định chính trị, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ thành phố vì mục tiêu dân giàu nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

 - Tiếp tục tuyên truyền chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XIX, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, đặc biệt là Đại hội lần thứ XII của Đảng, đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

- Các hoạt động chào mừng kỷ niệm 86 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, mừng Xuân Bính Thân, mừng đất nước quê hương đổi mới.

          - Tuyên truyền về thực hiện nếp sống văn minh đô thị, an toàn giao thông, văn minh trong tổ chức lễ hội, đảm bảo lành mạnh và bài trừ các hủ tục, lợi dụng tôn giáo, mê tín dị đoan, cờ bạc trong các hoạt động lễ hội tại các địa phương trong dịp tết Nguyên đán Bính Thân 2016.

III. NỘI DUNG CÁC HOẠT ĐỘNG KỶ NIỆM

1. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền.

- Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, bản tin thành phố, trang thông tin điện tử thành phố.

- Thông tin lưu động, xe loa.

- Tuyên truyền trực quan: pano, băng, cờ, khẩu hiệu.

          + Thay mới nội dung 04 cụm Pa nô: Ngã tư Cao Lanh; Ngã tư Nam Cường; Đầu cầu Yên Bái, Cổng sân vận động Yên Bái và Bảng tin phường Hồng Hà.

+ Ra 300 băng rôn; 300 cờ Đảng, cờ Tổ quốc, hồng kỳ trên các tuyến đường chính và tại vòng xuyến ngã tư Cao Lanh và đầu cầu Yên Bái. Trang trí băng rôn, 4 phướn khổ lớn, treo cờ đuôi nheo, cờ hồng kỳ khu vực cơ quan Thành uỷ, HĐND- UBND thành phố (Thời gian thực hiện từ 17/01/2016 – 22/02/2016).

- Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị trên địa bàn treo cờ, băng zôn, khẩu hiệu; các hộ gia đình treo cờ Tổ quốc.

2. Tổ chức chỉnh trang đô thị, làm đẹp cảnh quan đường phố mừng Đảng, mừng Xuân Bính Thân 2016 (giao cho phòng Quản lý đô thị xây dựng kế hoạch cụ thể).

          3. Tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, chiếu phim, các hoạt động vui chơi giải trí tại trung tâm thành phố Yên Bái

* Các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, chiếu phim:

- Phối hợp tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng thành công Đại hội lần thứ XII của Đảng và Kỷ niệm 86 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

+ Thời gian: 20h00’ ngày 02/02/2016

+ Địa điểm: Công viên Yên Hòa.

- Tổ chức Chương trình Lễ hội “Yên Bái chào Xuân mới Bính Thân - 2016”:

+ Thời gian: 20h00’ ngày 07/02/2016 (tức 29 Tết – đêm Giao thừa).

+ Địa điểm: Công viên Yên Hòa.

- Phối hợp với Trung tâm phát hành phim – Chiếu bóng tỉnh tổ chức chiếu phim:

+ Thời gian: Các buổi tối từ 06/02/2016 đến hết ngày 12/02/2016 (từ ngày 28 tháng Chạp năm Ất Mùi đến ngày 05 tháng Giêng năm Bính Thân).

+ Địa điểm: Tại rạp Hồng Hà và rạp Yên Ninh.

* Tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí tại khu vực trung tâm km5, Vườn hoa Hồng Hà và tại các phường, xã.

Thời gian tổ chức: từ ngày 06/02 đến ngày 15/02/2016

          4. Tổ chức dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và viếng nghĩa trang Liệt sỹ trung tâm tỉnh.

          Thời gian: 7h30’ ngày 03/02/2016 (ngày 25 tháng Chạp năm Ất Mùi)

5. Thành lập các Đoàn đại biểu của thành phố đi thăm, chúc tết, tặng quà các Bà Mẹ Việt Nam anh hùng, lão thành cách mạng, một số gia đình chính sách, gia đình hộ nghèo và các cơ quan, đơn vị, lực lượng vũ trang tham gia trực tết (Giao cho phòng LĐ-TB&XH tham mưu xây dựng kế hoạch cụ thể).

6. Tổ chức hoạt động Thông tin lưu động tại cơ sở.

- Thời gian: 19h30 ngày 02, 03/02/2016.

- Địa điểm: xã Tuy Lộc, phường Hợp Minh.

7. Phối hợp tổ chức chương trình bắn pháo hoa đón giao thừa (có kế hoạch riêng do Ban CHQS thành phố tham mưu).

8. Tổ chức tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ”.

- Thời gian: Ngày 15/02/2016 ( tức ngày mùng 8 tết)

 ( Giao cho phòng Kinh tế tham mưu xây dựng Kế hoạch, triển khai thực hiện).

9. Tổ chức Hội thi thể thao mừng Đảng mừng Xuân (có Kế hoạch riêng do Trung tâm VH-TT thành phố tham mưu).

- Thời gian: Từ ngày 15 đến 16/02/2016 (ngày mùng 08, 09 tháng Giêng năm Bính Thân).

- Địa điểm: Nhà thi đấu Nguyễn Du, sân Tennis thành phố.

10. Tổ chức Lễ Hội và Trò chơi dân gian:

- Tổ chức Lễ hội Rằm tháng Giêng:

+ Thời gian tổ chức: 22/02/2016.

+ Địa điểm: Tại Di tích Đền, Chùa Nam Cường – phường Nam Cường.

+ Đơn vị thực hiện: UBND phường Nam Cường.

(Đề nghị các xã, phường có các cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động lễ hội tại địa phương).

          - Tổ chức Trò chơi dân gian chọi trâu:

+ Thời gian tổ chức: Ngày 13,14/02/2016 (ngày mùng 6,7 tháng Giêng năm Bính Thân).

+ Địa điểm: Tại Thôn 1 – xã Phúc Lộc.

          + Đơn vị thực hiện: UBND xã Phúc Lộc phối hợp với doanh nghiệp Thanh Dương - Yên Bái tổ chức.

11. Tổ chức các hoạt động kiểm tra cơ sở, nắm tình hình vui Xuân, mừng Đảng động viên nhân dân hăng hái tham gia lao động sản xuất, thực hành tiết kiệm và đảm bảo trật tự, an toàn.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Đề nghị Ban Tuyên giáo Thành ủy.

- Hướng dẫn các Chi, Đảng bộ tổ chức tuyên truyền Đại hội lần thứ XII của Đảng, kỷ niệm 86 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, mừng Xuân Bính Thân 2016.

- Chỉ đạo, hướng dẫn nội dung khẩu hiệu tuyên truyền của các ngày kỷ niệm, ngày lễ.

2. Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố.

- Xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao; Hướng dẫn các phòng, ban, đơn vị, các xã, phường tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, lễ hội.

         - Chỉ đạo công tác trang trí khánh tiết, thông tin tuyên truyền: xe loa, băng, cờ, khẩu hiệu; chuẩn bị chương trình văn nghệ chào mừng thành công Đại hội lần thứ XII của Đảng, kỷ niệm 86 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, Lễ hội Mừng Xuân Bính Thân 2016; Xây dựng Kế hoạch tổ chức giải thể thao mừng Đảng, mừng Xuân; chuẩn bị điều kiện phục vụ các Đoàn đại biểu của tỉnh và thành phố dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Lễ đài sân vận động thành phố.

- Phối hợp với Đài Truyền thanh thành phố đưa tin, bài, ảnh tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng. Chỉ đạo Đài Truyền thanh cơ sở tiếp sóng Đài cấp trên, viết tin, bài đăng tải trên hệ thống loa truyền thanh cơ sở.

            - Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về các hoạt động lễ hội, các hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hoá công cộng.

3. Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội thành phố.

          - Tham mưu xây dựng Kế hoạch đi thăm, chúc tết, tặng quà Bà mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng, hộ nghèo, các đơn vị trực tết; phối hợp với Văn phòng HĐND&UBND thành phố tham mưu xây dựng kế hoạch và chuẩn bị các điều kiện tổ chức viếng Nghĩa trang liệt sỹ; thực hiện tốt các chính sách đối với các đối tượng theo quy định, phối hợp với Hội Chữ thập đỏ thành phố làm tốt công tác từ thiện đối với các hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của thành phố, đảm bảo mọi người, mọi nhà đều có Tết.

            - Chủ trì phối hợp với các xã, phường và các đơn vị liên quan làm tốt công tác quản lý đối với các đối tượng lang thang, cơ nhỡ trên địa bàn.

4. Đài Truyền thanh thành phố.

- Tăng cường đưa tin, bài về chủ đề, nội dung ý nghĩa, truyền thống lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; vai trò lãnh đạo của Đảng đối với sự nghiệp cách mạng, giải phóng dân tộc, sự nghiệp bảo vệ, xây dựng Tổ quốc; Thông tin, tuyên truyền về diễn biến, kết quả Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; những thành quả phát triển kinh tế - xã hội của quê hương, đất nước trong thời kỳ đổi mới và các hoạt động đón Xuân Bính Thân 2016.

          - Xây dựng các phóng sự, tin, bài phản ánh kịp thời trên các phương tiện thông tin đại chúng về chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước, thúc đẩy sản xuất, bình ổn giá cả thị trường; tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội, cấm sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, buôn bán, đốt pháo và thả đèn trời. Nêu gương các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trong phong trào thi đua yêu nước, bảo vệ an ninh Tổ quốc; xây dựng kinh tế, xoá đói giảm nghèo, xây dựng đời sống văn hoá cơ sở...

            5. Phòng Quản lý đô thị thành phố.

          - Xây dựng Kế hoạch tổ chức chỉnh trang đô thị, làm đẹp cảnh quan đường phố mừng Đảng, mừng Xuân Bính Thân 2016.

- Tăng cường các hoạt động kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm hành lang hè phố, họp chợ không đúng nơi quy định, đảm bảo ATGT trong dịp lễ, Tết.

- Dừng việc xây dựng, đào đất, vận chuyển đất; yêu cầu các chủ đầu tư, đơn vị dừng thi công các công trình xây dựng cơ bản, đường điện, đường nước, đường cáp quang... Đồng thời, yêu cầu các chủ đầu tư, các đơn vị thi công, các hộ gia đình thu dọn vật liệu xây dựng, đất đá, lấp các hố, rãnh đào qua đường, vệ sinh đường phố, hành lang đảm bảo đường thông, hè thoáng phục vụ cho hoạt động chào mừng Đại hội lần thứ XII của Đảng, kỷ niệm 86 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam và đón tết Nguyên đán Bính Thân 2016.

        - Phối hợp với Ban quản lý dự án thành phố, Công ty môi trường và Công trình đô thị Yên Bái; Công ty cổ phần Môi trường và Năng lượng Nam Thành – Yên Bái chỉnh trang đô thị, trồng hoa, cây xanh, bổ sung đèn chiếu sáng, đảm bảo công tác vệ sinh môi trường trên các tuyến đường trước, trong và sau tết Nguyên Đán và thời gian diễn ra các hoạt động chào mừng Đại hội lần thứ XII của Đảng, kỷ niệm 86 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

- Chỉ đạo phường Đồng Tâm, Nguyễn Thái Học tăng cường công tác quản lý việc kinh doanh tại khu vực bờ hồ Trung tâm km 5, công viên Yên Hòa đảm bảo mỹ quan và trật tự đô thị.

6. Phòng Kinh tế thành phố.

           Chủ trì phối hợp xây dựng kế hoạch tổ chức lễ phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ”. Vận động các hộ kinh doanh trang trí đèn, hoa trước của nhà, cửa hàng đón xuân mới.

7. Văn phòng HĐND&UBND thành phố.

          - Thông báo cho nhân dân và các cơ quan, đơn vị, các xã, phường treo cờ Tổ quốc chào mừng Đại hội lần thứ XII của Đảng, kỷ niệm 86 năm ngày thành Đảng Cộng sản Việt Nam và đón Xuân Bính Thân 2016.

          - Phối hợp với phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, phòng Văn hóa và Thông tin xây dựng chương trình, kế hoạch tham mưu cho Thành uỷ, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân thành phố tổ chức các đoàn đại biểu dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh và viếng Nghĩa trang liệt sỹ, tặng quà chúc tết các hộ gia đình chính sách và các đơn vị trực tết. 

          - Giúp Thường trực Uỷ ban nhân dân thành phố chỉ đạo, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương chuẩn bị tốt các hoạt động chào mừng Đại hội XII của Đảng và mừng Đảng, mừng Xuân năm 2016.

8. Công an, Ban CHQS thành phố.

- Chủ động xây dựng kế hoạch, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng có liên quan tăng cường công tác nắm bắt tình hình, công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông trong thời gian diễn ra các hoạt động chào mừng, kỷ niệm.

- Phối hợp với Bộ chỉ huy quân sự tỉnh tổ chức bắn pháo hoa đón Giao thừa tại khu vực Công viên Yên Hòa, Quảng trường 19/8 vào đêm ngày 07/02/2016 (đêm Giao thừa).  

9. Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố.

Tham mưu cho thành phố đảm bảo kinh phí để tổ chức các hoạt động chào mừng Đại hội lần thứ XII của Đảng, kỷ niệm 86 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và đón Xuân Bính Thân 2016.

10. Phòng Y tế, Trung tâm Y tế, Bệnh viện Đa khoa thành phố.

          - Chỉ đạo các đơn vị trong ngành chuẩn bị đầy đủ cơ sở thuốc dự phòng và tổ chức cấp cứu thường xuyên trong dịp lễ, tết. Bố trí lực lượng thường trực, giải quyết kịp thời các ca cấp cứu trong dịp tết Nguyên đán và phục vụ chương trình bắn pháo hoa.

- Chủ trì phối hợp với các ngành liên quan tổ chức kiểm tra đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, nhất là các mặt hàng phục vụ tết như: rượu, mứt, bánh kẹo, hoa quả và thực phẩm khác.

11. Phòng Nội vụ thành phố.

           Phối hợp với các phòng, ban, UBND các xã, phường tham mưu thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về tôn giáo trên địa bàn thành phố.               

            12. Đề nghị Công ty công trình và Môi trường đô thị, Công ty cổ phần Môi trường & năng lượng Nam Thành Yên Bái.

            - Chỉnh trang cây xanh, dây đèn trang trí qua đường, đèn kết hoa, đèn chiếu sáng...trên các đường phố chính của thành phố. Mở đài phun nước trong dịp diễn ra các hoạt động phục vụ nhân dân.

            - Bổ sung cây xanh, cây hoa tại các giải phân cách, vòng xuyến, đảm bảo mỹ quan đô thị.

            - Cắt tỉa thảm cỏ quảng trường 19-8, khu vực công viên Yên Hoà, vệ sinh môi trường, đảm bảo mỹ quan tại khu vực hồ trung tâm Km 5, Công viên Yên Hòa.

            - Làm tốt công tác thu gom rác, không để các điểm tồn đọng rác thải.

            13. Đề nghị các cơ quan viễn thông, bưu điện, cấp nước.

           Bảo đảm thông tin liên lạc kịp thời, cấp điện, nước liên tục, đầy đủ, an toàn, chất lượng trong dịp tết, đồng thời có phương án khắc phục khi xảy ra sự cố.

            14. Đề nghị UBMTTQ và các đoàn thể thành phố.

         Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân phát động tinh thần tương thân, tương ái, giúp đỡ các gia đình nghèo, người già không nơi nương tựa, trẻ em mồ côi, lang thang để mọi người, mọi nhà cùng có tết. Đồng thời tổ chức các hoạt động chào mừng Đại hội lần thứ XII của Đảng, kỷ niệm 86 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và đón tết Nguyên đán Bính Thân 2016.

15. UBND các xã, phường.

- Căn cứ Kế hoạch của Ban Tổ chức những ngày lễ lớn thành phố và điều kiện cụ thể của từng địa phương, các cấp uỷ, chính quyền xây dựng Kế hoạch tổ chức các hoạt động chào mừng Đại hội lần thứ XII của Đảng, kỷ niệm 86 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và đón Xuân Bính Thân. Các hoạt động tập trung vào tuyên truyền, tổ chức hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể thao, vui chơi giải trí; thăm, chúc tết, tặng quà gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng, cán bộ tiền khởi nghĩa, hộ nghèo... đảm bảo mọi người, mọi nhà đều có tết.

          - Tổ chức trang trí khánh tiết tại trung tâm các xã, phường; hướng dẫn, vận động nhân dân, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn treo cờ Đảng, cờ Tổ quốc, trang trí đèn hoa, băng zôn khẩu hiệu; vệ sinh môi trường sạch, đẹp trong gia đình, khu dân cư, và nơi công cộng.

          - Tổ chức các điểm vui chơi, giải trí, sinh hoạt văn hóa lành mạnh tạo không khí vui tươi chào mừng Đại hội lần thứ XII của Đảng, kỷ niệm 86 năm ngày thành lập Đảng CSVN và đón Xuân Bính Thân 2016.

            - Huy động các cơ quan, đơn vị và nhân dân trên địa bàn tổ chức tổng vệ sinh đường phố, thôn, tổ, khu dân cư, các công trình công cộng.

- Tổ chức Lễ phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” vào ngày làm việc đầu tiên sau Tết Nguyên đán Bính Thân 2016 (Ngày 15/02/2016 - tức ngày mùng 8 tết).

            - Đối với các xã, phường có cơ sở tôn giáo tín ngưỡng chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức các hoạt động lễ hội theo đúng quy định của pháp luật không để tình trạng mê tín, dị đoan xảy ra.

            - Tăng cường công tác quản lý Nhà nước; phối hợp với các cơ quan chức năng của thành phố kiểm tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật; đảm bảo trật tự an ninh, an toàn xã hội, an toàn giao thông trên địa bàn trong thời gian diễn ra các hoạt động chào mừng Đại hội lần thứ XII của Đảng, kỷ niệm ngày thành lập Đảng và vui Xuân, đón Tết Nguyên đán Bính Thân 2016.

             Trên đây là Kế hoạch tổ chức các hoạt động chào mừng Đại hội lần thứ XII của Đảng, kỷ niệm 86 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2016) và đón tết Nguyên đán Bính Thân 2016 của Ban Tổ chức những ngày lễ lớn thành phố Yên Bái. Đề nghị các phòng, ban, đơn vị, UBND các xã, phường nghiêm túc triển khai, thực hiện./.

Tải tài liệu tại đây