► Dành cho người dân
  ► Dành cho nhà đầu tư
  ► Dành cho Du khách
  ► Tìm kiếm
 

BẢN TIN THÀNH PHỐ

THƯ VIỆN VIDEO


Nội dung tìm kiếm:

Thông báo về việc đăng ký tham dự lớp học tiếng Hàn, thi tuyển đi làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình EPS năm 2018
Ngày cập nhật: 11/04/2018 3:55:00 CH
Lượt đọc: 0

 

Thông báo

Về việc đăng ký tham dự lớp học tiếng Hàn, thi tuyển đi làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình EPS năm 2018

 

 

 Lao động Việt Nam sang làm việc tại Hàn Quốc (ảnh minh họa)

Thực hiện Chương trỉnh họp tác trong các lĩnh vực lao động và an sinh xã hội thông qua Bản ghi nhớ (MOU) ký kết ngày 23/3/2018 giữa Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Việt Nam với Bộ Lao động & Việc làm Hàn Quốc về việc họp tác đưa lao động Việt Nam sang làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình cấp phép việc làm cho lao động nước ngoài (gọi tắt là Chương trình EPS).

Chương trình EPS được triển khai từ năm 2004 đến nay đã đạt được kết quả tích cực. Hiện có gần 50 ngàn lao động Việt Nam đang làm việc tại Hàn Quốc, trong đó có 38 ngàn lao động làm việc theo Chương trình EPS (số lao động của tỉnh Yên Bái theo Chương trình này là trên 1.000 lao động) với mức lương bình quân từ 1.500 đến 1.800 USD/tháng.

Phương thức tuyển chọn lao động của Bản ghi nhớ MOU về EPS được ký năm 2018 cơ bản tương tự như các Bản ghi nhớ đã ký trước đây, trong đó đề cập đến trách nhiệm của cơ quan phái cử và tiếp nhận, chi phí phái cử, quy trình tuyển chọn, giới thiệu và ký hợp đồng với các ứng viên. MOU cũng quy định công tác chuẩn bị tiếp nhận lao động thông qua kỳ thi tiếng Hàn trong thời gian tới.

Để đáp ứng được yêu cầu khi tham gia Chương trình EPS, Ủy ban nhân dân thành phố Yên Bái yêu cầu phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố, Trung tâm Truyền thông và văn hóa thành phố, Ủy ban nhân dân các xã, phường thực hiện:

-  Trên cơ sở nội dung về Chương trình EPS do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cung cấp, thực hiện thông tin tuyên truyền cho người lao động trên địa bàn có nhu cầu đi làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình EPS được biết để đăng ký tham gia đào tạo tiếng Hàn do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức (thời gian bắt đầu học từ 01/5/2018).

Căn cứ danh sách lao động đăng ký học tiếng Hàn của các xã, phường. Giao cho phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố tổng hp, gửi về Sở LĐ-TBXH qua Phòng Lao động - Việc làm trước ngày 25/4/2018./.