► Dành cho người dân
  ► Dành cho nhà đầu tư
  ► Dành cho Du khách
  ► Tìm kiếm
 

BẢN TIN THÀNH PHỐ

THƯ VIỆN VIDEO

Thông báo số 579/TB-UBND ngày 29/8/2017 của UBND thành phố Yên Bái - Về việc nghỉ Ngày lễ Quốc khánh Nước CHXHCN Việt Nam (2/9/2017)
Ngày xuất bản: 29/08/2017 9:26:00 SA

 

 THÔNG BÁO

Số 579/TB-UBND ngày 29/8/2017 của UBND thành phố Yên Bái

Về việc nghỉ Ngày lễ Quốc khánh Nước CHXHCN Việt Nam (2/9/2017)

 

Căn cứ Hướng dẫn về thời gian nghỉ ngày lễ Quốc khánh Nước CHXHCN Việt Nam 2/9/2017; UBND thành phố thông báo lịch nghỉ ngày lễ Quốc khánh 2/9/2017 như sau:

1.     Thời gian nghỉ:

- Ngày lễ Quốc khánh Nước CHXHCN Việt Nam  trùng vào ngày thứ bảy (2/9/2017) nên nghỉ bù vào ngày thứ  hai (ngày 4/9/2017). Như vậy, cán bộ, công chức, viên chức sẽ được nghỉ 03 ngày liên tục, từ ngày 02/9/2017 đến hết ngày 04/9/2017.

- Các đơn vị không thực hiện lịch nghỉ cố định 02 ngày thứ bảy, chủ nhật hằng tuần thì căn cứ vào chương trình, kế hoạch cụ thể của đơn vị để bố trí lịch nghỉ cho phù hợp, đúng pháp luật.

2. Về việc đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

- Yêu cầu thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị, UBND các xã, phường: Phân công cán bộ lãnh đạo trực trong những ngày nghỉ, lập danh sách, lịch trực gửi về UBND thành phố trước ngày 31/8/2017. Chủ động bố trí, phân công lực lượng bảo vệ cơ quan, làm tốt công tác phòng cháy chữa cháy, công tác phòng chống lụt bão.

- Điện lực thành phố Yên Bái, Trung tâm Y tế thành phố, Trạm Y tế các xã, phường phân công trực 24/24h để phục vụ nhân dân trong suốt thời gian nghỉ lễ, bố trí nghỉ bù những ngày sau lễ.

- Công an thành phố, Ban CHQS thành phố đảm bảo quân số, thực hiện nghiêm chế độ thường trực, sẵn sàng chiến đấu, kịp thời xử lý các tình huống đột xuất xảy ra, bảo vệ an toàn các mục tiêu quan trọng trên địa bàn.

Trong các ngày nghỉ lễ, có các vấn đề phát sinh, yêu cầu các đơn vị, UBND các xã, phường báo cáo bằng điện thoại và văn bản về UBND thành phố (qua Văn phòng HĐND-UBND thành phố) số điện thoại 02163.852.387, 0914.369.548 đồng thời gửi vào địa chỉ Email: ubnd.tp@yen bai.gov.vn

Sau thời gian nghỉ lễ, các phòng, ban, đơn vị, UBND các xã, phường gửi báo cáo về UBND thành phố trước 10h00’ ngày 05/9/2017 để báo cáo tỉnh theo quy định.

UBND thành phố thông báo để các phòng, ban, đơn vị, đoàn thể thành phố; UBND các xã, phường biết và thực hiện./.

 Tải Thông báo 579/TB-UBND tại đây