► Dành cho người dân
  ► Dành cho nhà đầu tư
  ► Dành cho Du khách
  ► Tìm kiếm
 

BẢN TIN THÀNH PHỐ

THƯ VIỆN VIDEO


Nội dung tìm kiếm:

4.C. Thông báo số 397/UBND-TCD ngày 20/4/2018 - Thông báo nội dung tiếp công dân định kỳ tháng 4/2018
Ngày cập nhật: 20/04/2018 2:40:00 CH
Lượt đọc: 0

 

Thông báo số 397/UBND-TCD ngày 20/4/2018

Thông báo nội dung tiếp công dân định kỳ tháng 4/2018

 

Ngày 13/4/2018, UBND thành phố Yên Bái tổ chức tiếp công dân định kỳ theo quy định. Tại buổi tiếp công dân UBND thành phố đã tiếp nhận một số nội dung đề nghị, kiến nghị của công dân;

Để kịp thời giải quyết một số nội dung đề nghị của công dân, đồng chí Ngô Hồng Hạnh - Phó Chủ tịch UBND thành phố có ý kiến như sau:

1. Đại diện 20 hộ dân thôn Nhà Giát - xã Văn Tiến, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái đề nghị: Xem xét hỗ trợ kinh phí ảnh hưởng do thi công các công trình khu công nghiệp phía Nam từ năm 2012.

Sau khi nghe ý kiến của công dân, đồng chí Ngô Hồng Hạnh - Phó Chủ tịch UBND thành phố có ý kiến: Yêu cầu Văn phòng Đăng ký đất đai và Phát triển quỹ đất thành phố khẩn trương xem xét, lập phương án hỗ trợ, rà soát bổ sung các giấy tờ pháp lý cần thiết theo yêu cầu của Sở Tài chính tại Văn bản số 719/STC-QLG&CS ngày 10/5/2017. Thời gian thực hiện xong trước 15/5/2018.

2. Bà Nguyễn Thị Dung - cư trú tại tổ 12, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái đề nghị sớm hoàn thiện thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bà.

Sau khi nghe ý kiến của công dân, đồng chí Ngô Hồng Hạnh - Phó Chủ tịch UBND thành phố có ý kiến: Giao cho phòng Tài nguyên Môi trưòng phối hp vi Thanh tra thành phố, Văn phòng Đăng ký đất đai và phát triển quỹ đất thành phố tham mưu giải quyết theo quy định.

Trên đây là ý kiến của đồng chí Ngô Hồng Hạnh - Phó Chủ tịch y ban nhân dân thành phố tại buổi tiếp công dân định kỳ ngày 13/4/2018./.


 Thông báo số 397/UBND-TCD tại đây