► Dành cho người dân
  ► Dành cho nhà đầu tư
  ► Dành cho Du khách
  ► Tìm kiếm
 

BẢN TIN THÀNH PHỐ

THƯ VIỆN VIDEO


Nội dung tìm kiếm:

Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND thành phố Yên Bái tại cuộc họp về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước, kế hoạch đầu tư công năm 2020.
Ngày cập nhật: 26/10/2019 10:37:00 SA
Lượt đọc: 0