► Dành cho người dân
  ► Dành cho nhà đầu tư
  ► Dành cho Du khách
  ► Tìm kiếm
 

BẢN TIN THÀNH PHỐ

THƯ VIỆN VIDEO


Nội dung tìm kiếm:

Quyết định về việc hủy bỏ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 5198 (số seri CL5 87535) ngày 01/8/2018 do Ủy ban nhân dân thành phố Yên Bái cấp cho ông Lê Đình Ngư tại tổ 12 (là tổ 30 cũ) phường Yên Ninh thành phố Yên Bái
Ngày cập nhật: 07/10/2019 9:01:00 SA
Lượt đọc: 0