► Dành cho người dân
  ► Dành cho nhà đầu tư
  ► Dành cho Du khách
  ► Tìm kiếm
 

BẢN TIN THÀNH PHỐ

THƯ VIỆN VIDEO

Quyết định số 4824/QĐ-UBND ngày 14/11/2016 của UBND thành phố Yên Bái - Về việc hủy và cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CH01969 do UBND thành phố Yên Bái cấp ngày 30/12/2013 mang tên bà Đỗ Thị Sửu và ông Đào Đức Tín, tổ 40 phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái.
Ngày xuất bản: 23/11/2016 8:27:24 SA

 Quyết định số 4824/QĐ-UBND ngày 14/11/2016 của UBND thành phố Yên Bái - Về việc hủy và cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CH01969 do UBND thành phố Yên Bái cấp ngày 30/12/2013 mang tên bà Đỗ Thị Sửu và ông Đào Đức Tín, tổ 40 phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái.

 

Tải Quyết định 4824