► Dành cho người dân
  ► Dành cho nhà đầu tư
  ► Dành cho Du khách
  ► Tìm kiếm
 

BẢN TIN THÀNH PHỐ

THƯ VIỆN VIDEO

Quyết định số 2894/QĐ-UBND ngày 31/8/2017 của UBND thành phố Yên Bái về việc thu hồi Giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất số 558 (số seri AD1548 27); số 559 ( số seri CD154828) do UBND thành phố Yên Bái cấp ngày 17/8/2005 cho ông Trần Duy Thanh. Địa chỉ thửa đất: Tổ 44, phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái.
Ngày xuất bản: 01/09/2017 9:29:00 SA

 

Tải Quyết định 2894 tại đây