► Dành cho người dân
  ► Dành cho nhà đầu tư
  ► Dành cho Du khách
  ► Tìm kiếm
 

BẢN TIN THÀNH PHỐ

THƯ VIỆN VIDEO

Quyết định số 2541/QĐ-UBND ngày 02 /8/2017 về việc hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số H0657 (Seri số AO 709214) do Ủy ban nhân dân thành phố Yên Bái cấp ngày 04/02/2009 cho ông Đỗ Văn Tới và bà Hoàng Thị Ngân Hà, cư trú tại tổ 42 phường Yên Ninh thành phố Yên Bái tỉnh Yên Bái
Ngày xuất bản: 07/08/2017 2:33:00 CH

Quyết định số 2541/QĐ-UBND  ngày 02 /8/2017 về việc hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số H0657 (Seri số AO 709214) do Ủy ban nhân dân thành phố Yên Bái cấp ngày 04/02/2009 cho ông Đỗ Văn Tới và bà  Hoàng Thị Ngân Hà, cư trú tại tổ 42 phường Yên Ninh thành phố Yên Bái tỉnh Yên Bái.


Tải Quyết định 2541 tại đây