► Dành cho người dân
  ► Dành cho nhà đầu tư
  ► Dành cho Du khách
  ► Tìm kiếm
 

BẢN TIN THÀNH PHỐ

THƯ VIỆN VIDEO

Quyết định 99/QĐ-UBND - Quyết định về việc công nhận cán bộ, công chức, viên thức làm đầu mối thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Yên Bái.
Ngày xuất bản: 01/02/2018 8:44:00 SA

 Tải Quyết định 99/QĐ-UBND tại đây