► Dành cho người dân
  ► Dành cho nhà đầu tư
  ► Dành cho Du khách
  ► Tìm kiếm
 

BẢN TIN THÀNH PHỐ

THƯ VIỆN VIDEO

Quyết định 83/QĐ-UBND - Quyết định công bố danh mục văn bản QPPL của HĐND, UBND tỉnh Yên Bái hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ và hết hiệu lực, nưng hiệu lực một phần năm 2017.
Ngày xuất bản: 01/02/2018 8:38:00 SA

 Tải Quyết định 83/QĐ-UBND tại đây