► Dành cho người dân
  ► Dành cho nhà đầu tư
  ► Dành cho Du khách
  ► Tìm kiếm
 

BẢN TIN THÀNH PHỐ

THƯ VIỆN VIDEO


Nội dung tìm kiếm:

Quyết định 4039/QĐ-UBND - Quyết định về việc Hủy bỏ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 000360 ngày 15/11/1996 do UBND huyện Trấn Yên cấp cho bà Trần Thị Giá tại thôn Văn Liên, xã Văn Phú, thành phố Yên Bái.
Ngày cập nhật: 21/11/2019 10:58:00 SA
Lượt đọc: 0