► Dành cho người dân
  ► Dành cho nhà đầu tư
  ► Dành cho Du khách
  ► Tìm kiếm
 

BẢN TIN THÀNH PHỐ

THƯ VIỆN VIDEO


Nội dung tìm kiếm:

Quyết định 2430/QĐ-UBND - Về việc thành lập các Tổ rà soát và hỗ trợ giải quyết thủ tục hành chinh về đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu (hợp pháp hóa đất đai), chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp trên địa bàn thành phố Yên Bái.
Ngày cập nhật: 12/08/2020 8:40:00 SA
Lượt đọc: 0

Báo cáo khác:

  • Quyết định 1818, 1819/QĐ-UBND - Quyết định về việc cưỡng chế thu hồi đất đối với hộ gia đình bà Hoàng Thị Lũy; ông Nguyễn Quang Quýnh tổ 12 (tổ 55, 56 cũ) phường Đồng Tâm.
  • Quyết định 1802/QĐ-UBND ngày 09/6/2020 của UBND thành phố Yên Bái về việc giao đất tái định cư có thu tiền sử dụng đất cho hộ gia đình ông Đinh Công Chiến cư trú tại tổ 8 phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái là hộ thuộc diện di chuyển giải phóng mặt bằng công trình đường Điện Biên - Yên Ninh (Phía Công ty Cổ phần Kiến trúc).
  • 1762/QĐ-UBND - Quyết định về việc Hủy bỏ Quyết định số 2920/QĐ-UBND ngày 23/8/2019 của UBND thành phố Yên Bái nói về việc Hủy bỏ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số H01704 (số seri AN080985) ngày 20/01/2009 do UBND thành phố Yên Bái cấp cho bà Trịnh Thị Kim Oanh (tại tổ 8 là tổ 48) phường Minh Tân thành phố Yên Bái
  • Kết luận 508-KL/TU ngày 04/6/2020 của Thành ủy Yên Bái kết luận của Thường trực Thành ủy phiên họp thường kỳ ngày 02/6/2020.
  • Các quyết định 1735, 1736, 1737, 1738, 1739, 1740, 1741, 1742, 1743/QĐ-UBND ngày 29/5/2020 của UBND thành phố Yên Bái về việc thu hồi đất để thực hiện xây dựng công trình đường Điện Biên - Yên Ninh (Phía Công ty Cổ phần Kiến trúc).
  • 41-45 of 239<  ...  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  ...  >