► Dành cho người dân
  ► Dành cho nhà đầu tư
  ► Dành cho Du khách
  ► Tìm kiếm
 

BẢN TIN THÀNH PHỐ

THƯ VIỆN VIDEO


Nội dung tìm kiếm:

Quyết định 2430/QĐ-UBND - Về việc thành lập các Tổ rà soát và hỗ trợ giải quyết thủ tục hành chinh về đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu (hợp pháp hóa đất đai), chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp trên địa bàn thành phố Yên Bái.
Ngày cập nhật: 12/08/2020 8:40:00 SA
Lượt đọc: 0

Báo cáo khác:

  • Thông báo 306/TB-TTPTQĐ - Thông báo về kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản quyền sử dụng đất 10 thửa đất ở tại nông thôn tại thôn Phúc Thịnh xã Giới Phiên, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái.
  • Thông báo 1552/TB-UBND ngày 30/9/2020 của UBND thành phố Yên Bái - Thông báo tổ chức lấy ý kiến nhân dân vào Dự thảo Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của thành phố Yên Bái
  • Thông báo 299/TB-TTPTQĐ - Thông báo về kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản quyền sử dụng đất 04 thửa đất ở tại đô thị tại tổ dân phố số 14, phường Yên Ninh và tổ 16 phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái.
  • Thông báo 298/TB-TTPTQĐ - Thông báo về kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản quyền sử dụng đất 15 thửa đất ở tại nông thôn tại thôn Nước Mát xã u Lâu, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái.
  • Quyết định số 3243/QĐ-UBND ngày 28/9/2020 của UBND thành phố Yên Bái - Quyết định về việc điều chỉnh một số nội dung Quyết định số 95/QĐ-UBND ngày 22/01/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc phê duyệt giá đất cụ thể Và hệ số điều chỉnh giá đất để xác định giá tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện chương trình: Đường từ Quốc lộ 37 đến thôn Hai Luồng xã Âu Lâu, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái.
  • 16-20 of 239<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >