► Dành cho người dân
  ► Dành cho nhà đầu tư
  ► Dành cho Du khách
  ► Tìm kiếm
 

BẢN TIN THÀNH PHỐ

THƯ VIỆN VIDEO


Nội dung tìm kiếm:

Quyết định 2430/QĐ-UBND - Về việc thành lập các Tổ rà soát và hỗ trợ giải quyết thủ tục hành chinh về đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu (hợp pháp hóa đất đai), chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp trên địa bàn thành phố Yên Bái.
Ngày cập nhật: 12/08/2020 8:40:00 SA
Lượt đọc: 0

Báo cáo khác:

  • Quyết định 1560, 1561, 1562, 1563, 1564/QĐ-UBND ngày 18/5/2020 của UBND thành phố Yên Bái về việc giao đất tái định cư có thu tiền sử dụng đất cho các hộ gia đình có đất thu hồi để thực hiện Công trình đường nối quốc lộ 32C với đường Cao tốc Nội Bài - Lào Cai (Nguyễn Văn Luyện, Nguyễn Hoàng Vũ, Phùng Thị Sen, Nguyễn Văn Uyển, Phùng Thị Xuân - Thôn Ngòi Châu, xã Giới Phiên)
  • Các Thông báo 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501/TB-UBND ngày 13/5/2020 của UBND thành phố Yên Bái về việc thông báo thu hồi đất thực hiện dự án: Tiểu dự án bồi thường, giải phóng mặt bằng hạ tầng đô thị phía Nam thành phố Yên Bái. Địa điểm: Thông Thanh Hùng, thôn Trấn Ninh xã Tân Thịnh, thành phố Yên Bái.
  • Quyết đinh số 1499/QĐ-UBND - Quyết định về việc Hủy bỏ Quyết định số 74/QĐ-UBND ngày 10/01/2020 của Ủy ban nhân dân thành phố Yên Bái về việc hủy bỏ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CH00927 (số seri AN09062) ngày 04/11/2008 do UBND thành phố Yên Bái đã cấp cho bà Lê Thị Lan, tại tổ dân phố Hồng Yên (là tổ 4b cũ) phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái.
  • Quyết định 1282/QĐ-UBND - Quyết định về việc Hủy bỏ Quyết định số 4049/QĐ-UBND ngày 20/11/2013 của Ủy ban nhân dân thành phố Yên Bái về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho hộ gia đình bà Nguyễn Thị Tiến, tổ 7 (Tổ 12 cũ) phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái.
  • Quyết định 1281/QĐ-UBND - Quyết định về việc Hủy bỏ Quyết định số 4050/QĐ-UBND ngày 20/11/2013 của Ủy ban nhân dân thành phố Yên Bái về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho hộ gia đình ông Hoàng Ngọc Hiển, tổ 7 (Tổ 12 cũ) phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái.
  • 51-55 of 239<  ...  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  ...  >