► Dành cho người dân
  ► Dành cho nhà đầu tư
  ► Dành cho Du khách
  ► Tìm kiếm
 

BẢN TIN THÀNH PHỐ

THƯ VIỆN VIDEO


Nội dung tìm kiếm:

Quyết định 1518/QĐ-UBND - Quyết định về việc phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án giao thông nông thôn năm 2019, thành phố Yên Bái
Ngày cập nhật: 12/06/2019 10:44:00 SA
Lượt đọc: 0

 Tải Quyết định 1518/QĐ-UBND tại đây

Báo cáo khác:

  • Quyết định về việc hủy bỏ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 5198 (số seri CL5 87535) ngày 01/8/2018 do Ủy ban nhân dân thành phố Yên Bái cấp cho ông Lê Đình Ngư tại tổ 12 (là tổ 30 cũ) phường Yên Ninh thành phố Yên Bái
  • Quyết định về việc hủy bỏ các giấy phép sử dụng đất số 964QSDĐ: 965QSDĐ ngày 30/12/1997 của Ủy ban thị xã Yên Bái cấp cho bà Nguyễn Thị Mai tại thôn 3 Lương Thịnh xã Tân Thịnh thành phố Yên Bái
  • Quyết định 3279/QĐ-UBND - Quyết định về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư công trình: Xây dựng hạ tầng khu tái định cư thuộc “Chương trình đô thị miền núi phía Bắc - Thành phố Yên Bái” giai đoạn II (2017-2020). Địa điểm: Tổ 5 (Tổ 16, 20 cũ) phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái.
  • Quyết định 3278/QĐ-UBND - Quyết định về việc thu hồi đất để thực hiện công trình: Xây dựng hạ tầng khu tái định cư thuộc “Chương trình đô thị miền núi phía Bắc - Thành phố Yên Bái” giai đoạn II (2017-2020). Địa điểm: Tổ 5 (Tổ 16, 20 cũ) phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái.
  • Quyết định 3313/QĐ-UBND - Quyết định về việc Hủy bỏ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 00102 (số seri N102152) ngày 10/11/1998 do Ủy ban nhân dân huyện Trấn Yên cấp cho hộ ông Nguyễn Khắc Cù cư trú thôn 2 (nay là tổ 2) phường Hợp Minh thành phố Yên Bái.
  • 41-45 of 165<  ...  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  ...  >