► Dành cho người dân
  ► Dành cho nhà đầu tư
  ► Dành cho Du khách
  ► Tìm kiếm
 

BẢN TIN THÀNH PHỐ

THƯ VIỆN VIDEO


Nội dung tìm kiếm:

Quyết định 1267/QĐ-UBND - Quyết định về việc huỷ bỏ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 00285 (seri BD846910) do UBND thành phố Yên Bái cấp ngày 10/6/2011 mang tên ông Hồ Quang Trung. Địa chỉ thửa đất tổ 08 (là tổ 55 cũ), phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái.
Ngày cập nhật: 21/05/2019 2:57:00 CH
Lượt đọc: 0

 Tải Quyết định 1267/QĐ-UBND tại đây

Báo cáo khác:

  • Quyết định 3279/QĐ-UBND - Quyết định về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư công trình: Xây dựng hạ tầng khu tái định cư thuộc “Chương trình đô thị miền núi phía Bắc - Thành phố Yên Bái” giai đoạn II (2017-2020). Địa điểm: Tổ 5 (Tổ 16, 20 cũ) phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái.
  • Quyết định 3278/QĐ-UBND - Quyết định về việc thu hồi đất để thực hiện công trình: Xây dựng hạ tầng khu tái định cư thuộc “Chương trình đô thị miền núi phía Bắc - Thành phố Yên Bái” giai đoạn II (2017-2020). Địa điểm: Tổ 5 (Tổ 16, 20 cũ) phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái.
  • Quyết định 3313/QĐ-UBND - Quyết định về việc Hủy bỏ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 00102 (số seri N102152) ngày 10/11/1998 do Ủy ban nhân dân huyện Trấn Yên cấp cho hộ ông Nguyễn Khắc Cù cư trú thôn 2 (nay là tổ 2) phường Hợp Minh thành phố Yên Bái.
  • Quyết định 3303/QĐ-UBND - Quyết định về việc Hủy bỏ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 008QSDĐ/QĐ319 (số seri N102010) ngày 10/11/1998 do Ủy ban nhân dân huyện Trấn Yên cấp cho hộ ông Đỗ Văn Châm cư trú thôn 1 (nay là tổ 1) phường Hợp Minh thành phố Yên Bái.
  • Quyết định 3302/QĐ-UBND - Quyết định về việc Hủy bỏ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 1237/QSDĐ/887/QĐ-UB (số seri R427615) ngày 27/12/2001 do Ủy ban nhân dân thị xã Yên Bái cấp cho hộ ông Nguyễn Văn Huân cư trú thôn Trực Bình (nay là thôn Trung Bình II cũ) xã Minh Bảo thành phố Yên Bái.
  • 31-35 of 153<  ...  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  ...  >