► Dành cho người dân
  ► Dành cho nhà đầu tư
  ► Dành cho Du khách
  ► Tìm kiếm
 

BẢN TIN THÀNH PHỐ

THƯ VIỆN VIDEO

Quyết định 1042/2018/QĐ-UBND - Quyết định bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do UBND thành phố ban hành. về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn.. của phòng Tư pháp thành phố Yên Bái.
Ngày xuất bản: 19/04/2018 4:22:00 CH

 Tải Quyết định 1042/2018/QĐ-UBND tại đây