► Dành cho người dân
  ► Dành cho nhà đầu tư
  ► Dành cho Du khách
  ► Tìm kiếm
 

BẢN TIN THÀNH PHỐ

THƯ VIỆN VIDEO

Kế hoạch 44-KH/TU ngày 09/12/2016 của Thành ủy Yên Bái - Kế hoạch học tập, quán triệt, tuyên truyền, truyển khai thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TU ngày 18/10/2016 của BCH Đảng bộ tỉnh Yên Bái (khóa XVIII)
Ngày xuất bản: 12/12/2016 7:01:47 SA

 Kế hoạch 44-KH/TU ngày 09/12/2016 của Thành ủy Yên Bái - Kế hoạch học tập, quán triệt, tuyên truyền, truyển khai thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TU ngày 18/10/2016 của BCH Đảng bộ tỉnh Yên Bái (khóa XVIII)

Tải Kế hoạch 44-KH/TU