► Dành cho người dân
  ► Dành cho nhà đầu tư
  ► Dành cho Du khách
  ► Tìm kiếm
 

BẢN TIN THÀNH PHỐ

THƯ VIỆN VIDEO


Nội dung tìm kiếm:

Dự kiến lịch công tác tháng 4/2019 của Thường trực HĐND, UBND thành phố.
Ngày cập nhật: 05/04/2019 4:14:00 CH
Lượt đọc: 0

 Lịch công tác tháng 4.2019

Báo cáo khác:

  • 4316/QĐ-UBND - Quyết định về việc Hủy bỏ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số H00488 (số seri AE152893) ngày 22/12/2006 do UBND thành phố Yên Bái cấp cho bà Đinh Thị Bình tại thôn Thanh Sơn xã Tuy Lộc thành phố Yên Bái
  • 4317/QĐ-UBND - Quyết định về việc Hủy bỏ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 00959 (số seri BL14813) ngày 02/11/2012 do Ủy ban nhân dân thành phố Yên Bái cấp cho ông Nguyễn Trọng Tuân và bà Trần Kim Chính tại tổ 18 (là tổ 55 cũ) phường Đồng Tâm thành phố Yên Bái.
  • 4366/QĐ-UBND - Quyết định về việc Hủy bỏ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số H00618 (số seri AD146276) ngày 10/10/2005 do Ủy ban nhân dân thành phố Yên Bái cấp cho ông Đinh Văn Đế và bà Hoàng Thị Riêng tại tổ 12 (là tổ 27 cũ) phường Yên Ninh thành phố Yên Bái.
  • Công văn 201-CV/BTGTU - Về việc triển khai hưởng ứng tham gia Cuộc Vận động doanh nghiệp, doanh nhân đóng góp ý kiến hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển kinh tế.
  • 4285/QĐ-UBND - Quyết định về việc Hủy bỏ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 1206 (số seri AI684763), số 1207 (số seri AI684764) ngày 18/7/2007 do Ủy ban nhân dân thành phố Yên Bái cấp cho bà Vũ Thị Hạnh cư trú thôn Thanh Niên xã Minh Bảo, thành phố Yên Bái
  • 6-10 of 165<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >