► Dành cho người dân
  ► Dành cho nhà đầu tư
  ► Dành cho Du khách
  ► Tìm kiếm
 

BẢN TIN THÀNH PHỐ

THƯ VIỆN VIDEO


Nội dung tìm kiếm:

Công văn số 1128-CV/TU ngày 10/7/2018 của Thành ủy Yên Bái Về việc triển khai Cuộc vận động sáng tác quảng bá sản phẩm văn học, nghệ thuật báo chí đợt 2 (2018-2020)
Ngày cập nhật: 11/07/2018 9:03:00 SA
Lượt đọc: 400

 

CÔNG VĂN

Số 1128-CV/TU ngày 10/7/2018 của Thành ủy Yên Bái

Về việc triển khai Cuộc vận động sáng tác quảng bá sản phẩm

văn học, nghệ thuật báo chí đợt 2 (2018-2020)

 

Kính gửi:

- Các chi, đảng bộ trực thuộc;

- Trung tâm Truyền thông và Văn hóa thành phố;

- Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể thành phố;

- Phòng Văn hóa - Thông tin thành phố;

- Phòng Giáo dục và đào tạo thành phố.

 

Thực hiện Công văn số 259-CV/BTGTU, ngày 06/7/2018 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Yên Bái về việc triển khai Cuộc vận động sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí đợt 2 (2018-2020).

Ngày 18/5/2018, Tỉnh ủy Yên Bái đã tổ chức lễ trao giải, sơ kết giai đoạn 1 triển khai Cuộc vận động sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” tỉnh Yên Bái giai đoạn 2016-2020 và tham gia Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng). Ban Tổ chức Cuộc vận động đã khen thưởng 33 tác phẩm đoạt giải, 13 tập thể, 5 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong hoạt động tuyên truyền thực hiện thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW và quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí tới cán bộ, đảng viên, nhân dân.

Để Cuộc vận động sáng tác, quảng bá đợt 2, giai đoạn 2018-2020 đạt kết quả tốt, Thành ủy yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau đây:

1- Tiếp tục tuyên truyền các nội dung trong Kế hoạch số 55-KH/TU, ngày 10/4/2017 của Thành ủy Yên Bái về hưởng ứng Cuộc vận động sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" giai đoạn 2016 - 2020. Cụ thể:

1.1- Về đối tượng vận động: Là cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, các văn nghệ sỹ, nhà báo, chiến sĩ lực lượng vũ trang, giáo viên, học sinh, sinh viên, đoàn viên, thanh thiếu niên và nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh. Các tác giả là người Việt Nam (kể cả người Việt Nam ở nước ngoài), tác giả là người nước ngoài có tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí đúng chủ đề; các cơ quan báo chí trong toàn tỉnh; các tập thể, cá nhân tham gia quảng bá, phổ biến tác phẩm.

         1.2- Trao giải cho các tác phẩm theo các loại hình

+ Các tác phẩm văn học: Văn xuôi (tiểu thuyết, truyện dài, truyện ngắn, ký văn học); thơ (thơ trữ tình, trường ca, truyện thơ); văn học dân gian (nghiên cứu, sưu tầm); lý luận phê bình văn học nghệ thuật được sáng tác, sưu tầm, xuất bản, ra mắt công chúng...

+ Các tác phẩm nghệ thuật Âm nhạc, sân khấu, mỹ thuật, nhiếp ảnh, múa, kiến trúc được sáng tác, trưng bày, công diễn...

+ Các tác phẩm báo chí: Các tác phẩm báo chí gồm các loại hình báo in, báo điện tử, phát thanh (báo nói), truyền hình (báo hình) được đăng tải trên báo, tạp chí, phát sóng trên đài phát thanh, truyền hình...

1.3- Khen thưởng đối với tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, gồm:

+ Báo chí (Cơ quan báo chí đăng, phát tác phẩm báo chí);

+ Xuất bản (in sách, quảng bá, phát hành sách);

+ Phát hành phim và chiếu phim;

+ Đơn vị biểu diễn nghệ thuật;

+ Đơn vị trưng bày, triển lãm về nội dung “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”;

+ Các cá nhân, ca sỹ, nghệ sỹ có thành tích nổi bật trong hoạt động quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”;

+ Đơn vị làm tốt công tác tuyên truyền, vận động được nhiều cán bộ, đảng viên, nhân dân và có nhiều tác phẩm chất lượng tham gia dự thi.

1.4- Về thời gian và hồ sơ dự giải:

- Các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí được sáng tác, đăng tải, xuất bản, công diễn và hoạt động quảng bá của tập thể, cá nhân được tính từ tháng 5/2018 đến thời điểm xét chọn.

- Hồ sơ dự giải và xét khen thưởng gửi về Hội đồng xét giải cấp tỉnh (qua Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy) trước ngày 20/02/2020. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có điều chỉnh về thời gian thu nhận tác phẩm và danh sách tập thể, cá nhân khen thưởng quảng bá, Ban Tổ chức Cuộc vận động sẽ có thông báo sau.

2- Các chi, đảng bộ trực thuộc, MTTQ và các đoàn thể của thành phố tăng cường tuyên truyền, triển khai phổ biến, cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tích cực tham gia sáng tác, quảng bá tác phẩm.

3- Phòng Văn hoá - Thông tin, Trung tâm Truyền thông và Văn hóa thành phố, Trang thông tin điện tử thành phố xây dựng kế hoạch tuyên truyền, hưởng ứng Cuộc vận động, phát động cán bộ, phóng viên, hội viên, biên tập viên, cộng tác viên tham gia sáng tác, dành thời lượng thỏa đáng để đăng, phát các tác phẩm dự giải. Đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, quảng bá như: Đằng, phát các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí trên các các phương tiện thông tin đại chúng; các ấn phẩm văn học nghệ thuật, báo chí. Tổ chức các hoạt động biểu diễn, hội diễn chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với chủ đề ca ngợi Đảng, Tổ quốc, quê hương; tổ chức các hoạt động trưng bày, triển lãm...

Yêu cầu các đơn vị quan tâm thực hiện và báo cáo kết quả công tác triển khai Cuộc vận động đợt 2, giai đoạn 2018-2020 trong báo cáo sơ kết hằng năm về thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị để tổng hợp báo cáo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy theo quy định./.

 

Tải Công văn số 1128-CV/TU tại đây