► Dành cho người dân
  ► Dành cho nhà đầu tư
  ► Dành cho Du khách
  ► Tìm kiếm
 

BẢN TIN THÀNH PHỐ

THƯ VIỆN VIDEO


Nội dung tìm kiếm:

Công văn 201-CV/BTGTU - Về việc triển khai hưởng ứng tham gia Cuộc Vận động doanh nghiệp, doanh nhân đóng góp ý kiến hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển kinh tế.
Ngày cập nhật: 10/12/2019 4:08:00 CH
Lượt đọc: 0

Báo cáo khác:

  • Quyết định số 2980/QĐ-UBND ngày 09/9/2020 của UBND thành phố Yên Bái - Quyết định đính chính Quyết định số 2429/QĐ-UBND ngày 18/7/2020 của UBND thành phố Yên Bái về việc giao đất tái định cư có thu tiền sử dụng đất cho hộ gia đình ông Lê Văn Hưng và bà Nguyễn Thị Kim Chúc có đất thu hồi để thực hiện công trình: Hạ tầng Kỹ thuật Công viên Đồng Tâm thành phố Yên Bái tỉnh Yên Bái. Địa điểm tổ 12 phường Đồng Tâm thành phố Yên Bái
  • Quyết định số 2977/QĐ-UBND ngày 08/9/2020 của UBND thành phố Yên Bái - Quyết định về việc phê duyệt giá đất cụ thể để tính tiền giao đất tái định cư tại Khu tái định cư số 2A. Địa điểm: Thôn Thanh Hùng xã Tân Thịnh thành phố Yên Bái
  • Quyết định số 2976/QĐ-UBND ngày 08/9/2020 của UBND thành phố Yên Bái - Quyết định về việc phê duyệt giá đất cụ thể để tính tiền giao đất tái định cư tại Khu tái định cư số 4. Địa điểm: Thôn Tiên Phú xã Văn Phú thành phố Yên Bái
  • Quyết định số 2975/QĐ-UBND ngày 08/9/2020 của UBND thành phố Yên Bái - Quyết định về việc phê duyệt giá đất cụ thể để tính tiền giao đất tái định cư tại Khu tái định cư số 5. Địa điểm: Thôn Phúc Thịnh xã Giới Phiên thành phố Yên Bái
  • Quyết định số 2801/QĐ-UBND - Quyết định về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Công trình Trạm bơm Gành Ót, thôn Ngòi Sen, xã Văn Phú, thành phố Yên Bái.
  • 26-30 of 239<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >