► Dành cho người dân
  ► Dành cho nhà đầu tư
  ► Dành cho Du khách
  ► Tìm kiếm
 

BẢN TIN THÀNH PHỐ

THƯ VIỆN VIDEO


Nội dung tìm kiếm:

661/TB-UBND - Thông báo kết luận của đồng chí Đỗ Đức Minh - Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố tại hội nghị đánh giá kết quả chỉ số cải cách hành chính thành phố năm 2018; phương hướng, giải pháp nâng cao chỉ số cải cách trong thời gian tới.
Ngày cập nhật: 23/07/2019 10:25:00 SA
Lượt đọc: 0

 Xem Thông báo 661/TB-UBND tại đây