► Dành cho người dân
  ► Dành cho nhà đầu tư
  ► Dành cho Du khách
  ► Tìm kiếm
 

BẢN TIN THÀNH PHỐ

THƯ VIỆN VIDEO


Nội dung tìm kiếm:

3921/QĐ-UBND - Quyết định về việc phê duyệt Phương án bố trí, sắp xếp ngành nghề kinh doanh, sử dụng điểm kinh doanh tại chợ thành phố Yên Bái.
Ngày cập nhật: 12/11/2019 5:44:00 CH
Lượt đọc: 0

Báo cáo khác:

  • Quyết định 3378/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh Yên Bái về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của thành phố Yên Bái
  • 374/QĐ-UBND - Quyết định về việc Hủy bỏ Quyết định số 2967/QĐ-UBND ngày 11/9/2017 của Ủy ban nhân dân thành phố Yên Bái về việc Hủy bỏ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang tên ông Nguyễn Ngọc Đạo, Ông Nguyễn Quốc Việt, bà Nguyễn Thị Hằng, ông Nguyễn Hải Dương. Địa chỉ thửa đất tại tổ 5 (tổ 20 cũ) phường Yên Ninh thành phố Yên Bái.
  • 77/QĐ-UBND - Quyết định về việc Hủy bỏ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số H06263 (số seri CS661381) ngày 13/9/2019 do UBND thành phố Yên Bái cấp cho ông Nguyễn Minh Thế và bà Lê Thị Mai tại tổ 10 (là tổ 67 cũ), phường Yên Ninh thành phố Yên Bái
  • 76/QĐ-UBND - Quyết định về việc Hủy bỏ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số H00778 (số seri AD118418) ngày 12/12/2005 do UBND thành phố Yên Bái cấp cho ông Trần Văn Nam và bà Bùi Ngọc Hà tại tổ 12 (là tổ 26 cũ), phường Yên Ninh thành phố Yên Bái
  • 75/QĐ-UBND - Quyết định về việc Hủy bỏ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 156 ngày 30/12/1997 do UBND thị xã Yên Bái cấp cho bà Phạm Thị Chiến tại xã Nam Cường (nay là phường Nam Cường) thị xã Yên Bái (nay là thành phố Yên Bái) tỉnh Yên Bái
  • 86-90 of 252<  ...  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  ...  >