► Dành cho người dân
  ► Dành cho nhà đầu tư
  ► Dành cho Du khách
  ► Tìm kiếm
 

BẢN TIN THÀNH PHỐ

THƯ VIỆN VIDEO


Nội dung tìm kiếm:

3921/QĐ-UBND - Quyết định về việc phê duyệt Phương án bố trí, sắp xếp ngành nghề kinh doanh, sử dụng điểm kinh doanh tại chợ thành phố Yên Bái.
Ngày cập nhật: 12/11/2019 5:44:00 CH
Lượt đọc: 0

Báo cáo khác:

  • Quyết định 1177/QĐ-UBND - Quyết định về việc Hủy bỏ các Quyết định số 3378/QĐ-UBND ngày 01/10/2019, số 3992/QĐ-UBND ngày 15/11/2019 của Ủy ban nhân dân thành phố Yên Bái về việc Hủy bỏ các Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 5198 (số seri CL587535) ngày 01/10/2019, số 2836 (số seri CL573714) , số 2837 (số seri CL573715) ngày 31/8/2018 của Ủy ban nhân dân thành phố Yên Bái cấp cho ông Lê Đình Ngư tại tổ 12 (là tổ 30 cũ) phường Yên Ninh và tại tổ 1 phường Minh Tân thành phố Yên Bái
  • Quyết định 1176/QĐ-UBND - Quyết định về việc Hủy bỏ Quyết định số 4317/QĐ-UBND ngày 10/12/2019 của Ủy ban nhân dân thành phố Yên Bái về việc Hủy bỏ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 00959 (số seri BL148132) ngày 02/11/2012 của Ủy ban nhân dân thành phố Yên Bái cấp cho ông Nguyễn Trọng Tuân và bà Trần Kim Chính tại tổ 18 (tổ 55 cũ) phường Đồng Tâm thành phố Yên Bái
  • Quyết định 1175/QĐ-UBND - Quyết định về việc Hủy bỏ Quyết định số 76/QĐ-UBND ngày 10/01/2020 của Ủy ban nhân dân thành phố Yên Bái Hủy bỏ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số H00778 (số seri AD118418) ngày 12/12/2005 do Ủy ban nhân dân thành phố Yên Bái cấp cho ông Trần Văn Nam và bà Bùi Ngọc Hà tại tổ 12 (tổ 26 cũ) phường Yên Ninh thành phố Yên Bái
  • Quyết định 1174/QĐ-UBND - Quyết định về việc Hủy bỏ Quyết định số 3303/QĐ-UBND ngày 23/9/2019 của Ủy ban nhân dân thành phố Yên Bái Hủy bỏ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số H008/QĐ319 (số seri N102010) ngày 10/11/1998 của Ủy ban nhân dân huyện Trấn Yên cấp cho ông Đỗ Văn Châm tại thôn 1 (nay là tổ 1) phường Hợp Minh thành phố Yên Bái
  • Quyết định 1040/QĐ-UBND - Quyết định về việc Hủy bỏ quyết định số 77/QĐ-UBND ngày 10/01/2020 của UBND thành phố Yên Bái về việc Hủy bỏ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CH06263 (số seri CS661381) ngày 13/9/2019 do UBND thành phố Yên Bái cấp cho ông Nguyễn Minh Thế và bà Lê Thị Mai tại tổ 10 (là tổ 67 cũ) phường Yên Ninh thành phố Yên Bái
  • 76-80 of 252<  ...  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  ...  >