► Dành cho người dân
  ► Dành cho nhà đầu tư
  ► Dành cho Du khách
  ► Tìm kiếm
 

BẢN TIN THÀNH PHỐ

THƯ VIỆN VIDEO


Nội dung tìm kiếm:

3921/QĐ-UBND - Quyết định về việc phê duyệt Phương án bố trí, sắp xếp ngành nghề kinh doanh, sử dụng điểm kinh doanh tại chợ thành phố Yên Bái.
Ngày cập nhật: 12/11/2019 5:44:00 CH
Lượt đọc: 0

Báo cáo khác:

  • Quyết định 1277/QĐ-UBND - Quyết định về việc Hủy bỏ Quyết định số 3279/QĐ-UBND ngày 19/9/2019 của Ủy ban nhân dân thành phố Yên Bái về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư công trình Xây dựng hạ tầng khu tái định cư thuộc “Chương trình đô thị miền núi phía Bắc - thành phố Yên Bái” giai đoạn II (2017-2020). Địa điểm: Tổ 5 (tổ 16, 20 cũ), phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái (đợt 5)
  • Quyết định 1178/QĐ-UBND - Quyết định về việc Hủy bỏ Quyết định số 3865/QĐ-UBND ngày 05/11/2019 của Ủy ban nhân dân thành phố Yên Bái về việc Hủy bỏ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CH01510 (seri số BP484909) do UBND thành phố Yên Bái cấp ngày 17/01/2014 cho ông Phạm Cao Cường và bà Vũ Thị Thơm, địa chỉ thửa đất tại tổ 14 (là tổ 39 cũ) phường Đồng Tâm thành phố Yên Bái
  • Quyết định 1177/QĐ-UBND - Quyết định về việc Hủy bỏ các Quyết định số 3378/QĐ-UBND ngày 01/10/2019, số 3992/QĐ-UBND ngày 15/11/2019 của Ủy ban nhân dân thành phố Yên Bái về việc Hủy bỏ các Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 5198 (số seri CL587535) ngày 01/10/2019, số 2836 (số seri CL573714) , số 2837 (số seri CL573715) ngày 31/8/2018 của Ủy ban nhân dân thành phố Yên Bái cấp cho ông Lê Đình Ngư tại tổ 12 (là tổ 30 cũ) phường Yên Ninh và tại tổ 1 phường Minh Tân thành phố Yên Bái
  • Quyết định 1176/QĐ-UBND - Quyết định về việc Hủy bỏ Quyết định số 4317/QĐ-UBND ngày 10/12/2019 của Ủy ban nhân dân thành phố Yên Bái về việc Hủy bỏ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 00959 (số seri BL148132) ngày 02/11/2012 của Ủy ban nhân dân thành phố Yên Bái cấp cho ông Nguyễn Trọng Tuân và bà Trần Kim Chính tại tổ 18 (tổ 55 cũ) phường Đồng Tâm thành phố Yên Bái
  • Quyết định 1175/QĐ-UBND - Quyết định về việc Hủy bỏ Quyết định số 76/QĐ-UBND ngày 10/01/2020 của Ủy ban nhân dân thành phố Yên Bái Hủy bỏ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số H00778 (số seri AD118418) ngày 12/12/2005 do Ủy ban nhân dân thành phố Yên Bái cấp cho ông Trần Văn Nam và bà Bùi Ngọc Hà tại tổ 12 (tổ 26 cũ) phường Yên Ninh thành phố Yên Bái
  • 61-65 of 239<  ...  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  ...  >